tjenestemannsloven-banner2.jpg

NTL: Tjenestemannsloven skal sikre uavhengig forvaltning

- Mandatet fra regjeringen la opp til harmonisering av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. I lys av dette er NTL fornøyd med at utvalget ser betydningen av et eget lovverk for ansatte i staten. Forslaget om en innskrekning av muligheten for midlertidig tilsetting er positivt, men bestemmelsen forutsetter at regjeringen tar grep og følger opp, sier Kjersti Barsok, nestleder i NTL.

orgdebatt.png

Bli med og gjør NTL bedre!

Fram til neste landsmøte skal NTL ha en grundig gjennomgang av organisasjonenen. Gi oss dine innspill og tanker om funnene i organisasjonsundersøkelsen som du kan lese mer om i denne artikkelen. Last ned debattheftet og diskuter på årsmøter, medlemsmøter eller styremøter.

renholder-demo-fd.jpg

NTLs landsstyre: Regjeringen ofrer villig statsansatte – sparer ikke en krone

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har vedtatt at Forsvaret nå må kjøpe renholdstjenester fra private leverandører. Det har ført til at flere hundre renholdere 30. april mister jobben sin i staten og samtidig taper store beløp i pensjon. Ikke blir det mer operativ evne og ikke blir kvaliteten bedr [...]

bjerke.jpg

Ny forsknings- og utdanningspolitikk?

Lik rett til utdanning, forskning som kommer hele samfunnet til gode og nasjonal kontroll over sektoren uavhengig av internasjonale handelsavtaler er noen av hovedpunktene i rapporten fra NTLs arbeidsgruppe for forsknings- og utdanningspolitikk. Rapporten er skrevet av Paul Bjerke ved DeFacto/Høgskolen i Volda.

Nyheter fra NTL

Kommentar: NOU 2016:3 - Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Kjersti-Barsok-kvad.jpg

 - Det er litt spesielt å angripe prinsippet om lik rett til utdanning samtidig som man snakker om at Norge skal bygge fremtiden på kunnskap, - sier Kjersti Barsok, nestleder i NTL, som en første kommentar til Produktivitetskommisjonens andre rapport som ble overlevert regjeringen i dag.

Les mer (11.02.2016)

De statsansattes ytringsfrihet i faglige spørsmål

dagsnyttatten-lund-larsen-og-tetzschner.jpg

Se leder i NTL IMDi Marit Lund Larsen og Høyres Michael Tetzschner diskutere de statsansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt og deres anledning til å uttale seg i faglige og politiske spørsmål på Dagsnytt Atten 8. februar. NTL IMDi sendte et høringssvar om regjeringens forslag til innstramninger i 

Les mer (11.02.2016)

Viktig at ansatte blir hørt

john-leirvaag-regjeringskvartalet-kvad.jpg

-På samme måte som Politiets fellesorganisasjon og NTL Politiet deltar i debatten om bevæpning, er det helt naturlig at NTL IMDi deltar i debatten om integrering, sier NTLs leder John Leirvaag. I dag deltok leder i NTL IMDi, Marit Lund Larsen, i debatt i Dagsnytt 18 etter at NTL-avdelingen hadde sendt inn høringssvar om regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken.

Les mer (08.02.2016)

Delta på kurs og bli klokere!

kurs15-kvad.jpg

Mange gode NTL-kurs har søknadsfrist i mars. For NTLere med personalansvar har vi et unikt personal- og lederutviklingskurs "Har du overskudd til å lede andre" som går i tre moduler. For alle NTLere har vi kurs i håndtering av personkonflikter og trakassering.

Les mer (08.02.2016)

Lihku beivviin sámi álbmogii!

samenes-flagg.jpg

NTL gratulerer på samenes nasjonaldag som er idag, 6. februar. Nasjonaldagen, som også kalles Samefolkets dag, feirer årsdagen for det første samiske landsmøtet, som kom sammen i Trondheim i 1917. Dagen er offisiell flaggdag i Norge, og er en felles dag for Norge, Sverige, Finland og Russland.

Les mer (06.02.2016)

Svekkede rettigheter gir dårligere forvaltning

kjersti-talerstol-kvad.jpg

NTLs landsstyre vedtok i går en uttalelse om forvaltningspolitikken. - NTL er sterkt kritiske til at regjeringen nedsetter ekspertutvalg uten partsrepresentasjon i spørsmål som omhandler arbeidslivet. NTL krever at trepartssamarbeidet og medbestemmelsen i staten styrkes. De ansatte må trekkes med lokalt i virksomhetene og sentralt i utvalg. En sterk velferdsstat bygges med kompetente ansatte som blir hørt, heter det blant annet i høringen.

Les mer (05.02.2016)

- Viktig med enighet i tjenestemannslovutvalget

stensaker.jpg

- Det var heftige diskusjoner på hvert bidige møte i tjenestemannslovutvalget, og det er nesten utrolig at vi til slutt kom fram til en rapport uten dissenser. Jeg er glad for at vi fikk til det, for det sender et mye tidligere signal til statsråden om hva som bør være utgangspunktet for høringen og lovforslaget, sa LO Stat-sekretær Randi Stensaker da hun innledet om arbeidet i tjenestemannslovutvalget på NTLs landsstyremøte onsdag.

Les mer (03.02.2016)

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter