Støtteordninger

sormarka.jpg

NTLs organisasjonsledd oppfordres til å arrangere kurs med tema som er særlig viktig for organisasjonsleddets medlemmer. Her finner du informasjon om NTLs retningslinjer, støtteordninger og praktiske tips. Kurs for NTL-medlemmer ansatt i virksomheter som er medlem av Spekter skal godkjennes av forbundsstyret.

Godkjenningsskjema
Ved å fylle ut godkjenningsskjemaet får du kurset godkjent som NTL-kurs, og du er da berettiget til å motta støtte fra Opplysnings- og utviklingsmidlene (OU-midler).

Økonomiske støtteordninger
Det finnes to muligheter for støtte til kurs: OU-midler og Aktivitetsfondet.

OU-midler
Dette er midler som finansieres ved lønnstrekk fra statsansatte og medlemmer innunder hovedsammenslutningen Spekter.

Aktivitetsfondet
Aktivitetsfondet er NTLs fond og opprettet ifølge vedtektene for å bistå lokale organisasjonsledd med svak økonomi til å få gjennomført ulike aktiviteter. Aktivitetsfondet het tidligere Organisasjonsfondet. Søknadsskjema til Aktivitetsfondet.

Hva må være oppfylt for å få tildelt støtte
Det må søkes senest to måneder før kurset avholdes. Søknaden må være nøyaktig utfylt, med kostnadsberegning og egenkapital. Tema må være opplæring av tillitsvalgte og medlemmer.

På alle kurs skal det avsettes tid til å snakke om viktigheten av vervearbeid. Materiell og transparenter finner du på NTLs medlemsnett.

For å få utbetalt støtten fra OU-midlene eller Aktivitetsfondet må kursregnskapet sendes forbundskontoret så fort som mulig, og senest seks uker etter at kurset er avholdt, og må inneholde:

- nøyaktig utfylt regnskapsblankett, med underskrift av kursansvarlig

- forbundets oppropsliste, personlig underskrevet av hver enkelt kursdeltaker og av kursansvarlig

- regnskapsunderlag for de kostnader som fremkommer på regnskapsblanketten (kopi av regninger og lignende)

- detaljert program for kurset

Dagskurs/konferanser: Må ha en varighet på minimum 2 timer med tillegg for pauser for å være stønadsberettiget. Støtten er på kr 250,- pr deltaker. For dagskurs/dagskonferanser som er på minimum 4 timer med tillegg for pauser, vil støtten kunne økes dersom man har betydelige reiseutgifter. Reiseutgiftene må framkomme på søknadsblanketten.

Kortkurs uten overnatting: Kortkurs uten overnatting må være på minimum seks timer per dag med tillegg for pauser, og gå over minst to datoer. Støtten for kortkurs uten overnatting er kr 250 per deltaker per dato.

Kortkurs med overnatting: Kortkurs med en overnatting (to kalenderdager) må være på minimum åtte timer med tillegg for pauser. Kortkurs med to overnattinger (tre kalenderdager) må være på minimum tolv timer med tillegg for pauser.

Antall deltakere bør være over ti. Støtten for kortkurs med overnatting er kr 550 per deltaker per dato. Det gis støtte til maks tre kalenderdager per kurs.

Slik kan du regne ut støtten fra OU-midlene for kortkurs m/overnatting:
Antall deltakere x antall dager (maks tre dager) x kr 550
Eksempel: 30 deltakere x to datoer x kr 550 = kr 33 000
Hvis kurset er uten overnatting må du bytte ut kr 550 med kr 250.

Hvor mange deltakere kan du normalt få støtte til?
Dagskonferanser: inntil 60
Kortkurs: inntil 40