Tema: Pensjon

pensjon.jpg

Pensjon er viktig for alle, og pensjonsreformen har skapt usikkerhet om framtidens pensjonsordninger, både i offentlig og privat sektor. NTLs grunnsyn om pensjon er at pensjonen skal være en inntektssikring når vi ikke lenger er i stand til å skaffe oss arbeidsinntekt.
NTLs pensjonsveileder
NTLs pensjonsveileder inneholder både fakta og meninger om pensjonssystemet og pensjonsreformen, med hovedvekt på offentlig tjenestepensjon.
Her finner du blant annet
- en gjennomgang av pensjonssystemet slik det fungerer idag
- en analyse av arbeidslinjen og grunnlaget for den norske pensjonspolitikken
- en sammenfatning av pensjonsoppgjøret 2009 og hvilke konsekvenser det har for NTL-medlemmer
- NTLs grunnsyn om pensjon og hvordan dette skiller seg fra dagens pensjonspolitikk
- forklaringer av viktige ord og uttrykk innenfor pensjonssystemet

Prøv NTLs pensjonsveileder