Vårt program

PHP_ikon.jpg

NTLs prinsipp- og handlingsprogram vedtas av landsmøtet for fire år av gangen. Landsmøtet i november 2014 vedtok nytt program for 2015-2018.

Generelt om programmet

Prinsipp- og handlingsprogrammet er NTLs viktigste policydokument og legger grunnlaget for politikken forbundet fører. Programmet fastslår NTLs overordnede visjon for samfunnet, prioriterte satsingsområder og faglige krav til medbestemmelse i arbeidslivet, personalpolitikken og lønns- og tariffpolitikken.


Kaffekurs om PHP-debatten

Her kan du laste ned powerpointpresentasjoner om PHP-debatten. Hva med å arrangere et kaffemøte eller lunsjmøte?


Debattheftet

Her kan du laste ned debattheftet om det nye prinsipp- og handlingsprogrammet.