Vårt program

PHP_ikon.jpg

NTL skal vedta nytt prinsipp- og handlingsprogram på landsmøtet i november 2014. Høsten 2013 var programmet ute til debatt, og på grunnlag av innspillene har forbundsstyret laget et utkast til nytt program. Dette utkastet danner nå grunnlag for den ordinære forslagsbehandlingen til landsmøtet i november 2014. Alle organisasjonsledd har forslagsrett på endringer i programmet.

Under finner du forbundsstyrets forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram. Trykt versjon av dette utkastet sendes til alle organisasjonsledd i februar 2014. Du kan bestille flere eksemplarer i NTLs materiellbestillingsløsning Fra nett til trykk.

 

Det eksisterende programmet (2010-2014)

Bestill en trykt versjon av prinsipp- og handlingsprogrammet eller last ned programmet som pdf

Last ned: Samisk versjon av prinsipp- og handlingsprogrammet

 

Generelt om programmet

Prinsipp- og handlingsprogrammet er NTLs viktigste policydokument og legger grunnlaget for politikken forbundet fører. Programmet fastslår NTLs overordnede visjon for samfunnet, prioriterte satsingsområder og faglige krav til medbestemmelse i arbeidslivet, personalpolitikken og lønns- og tariffpolitikken.

Programmet vedtas av landsmøtet. Alle organisasjonsledd kan sende inn forslag til endringer i prinsipp- og handlingsprogrammet i forkant av landsmøtet. NTLs administrasjon og forbundsstyre behandler forslagene før landsstyret avgir sin innstilling til landsmøtet. Landsmøtet vedtar det endelige programmet på grunnlag av landsstyrets innstilling.


Kaffekurs om PHP-debatten

Her kan du laste ned powerpointpresentasjoner om PHP-debatten. Hva med å arrangere et kaffemøte eller lunsjmøte?


Debattheftet

Her kan du laste ned debattheftet om det nye prinsipp- og handlingsprogrammet.