I dybden: BUF Familie- og beredskapshjem

BUF-rapport.jpg

På landsbasis er rundt 1000 barn og ungdom plassert i famile- og beredskapshjem. I disse familie- og beredskapshjemmene får barn og ungdom trygghet og omsorg. NTLs medlemmer i familie- og beredskapshjem er i en spesiell situasjon fordi de har sin arbeidsplass i eget hjem. 

Les mer (20.12.2013)

Vårt program

PHP_ikon.jpg
NTLs prinsipp-og handlingsprogram vedtas av Landsmøtet og legger grunnlaget for NTLs politiske engasjement

Høringssvar og uttalelser

skriv.gif
Les høringssvarene som NTL har sendt i forbindelse med aktuelle politiske saker

Statsbudsjettet

statsbudsjett.gif
NTL sender innspill til fagkomiteene på stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet

Markedsstyring i staten

Les rapporten fra NTLs markedsstyringsutvalg

NTLs vedtekter

vedtekter-2010-2014.jpg

Vedtektene vedtas av landsmøtet