I dybden: Endringer i arbeidsmiljøloven

lover.jpg

I juni la regjeringen fram forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Blant endringene er økt tilgang til bruk av midlertidige ansettelser og større muligheter til å avtale lokale unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. 23. september arrangeres aksjonsdag og politisk streik mot forslagene i regi av flere av LOs lokalorganisasjoner.

Les mer (10.09.2014)

Vårt program

PHP_ikon.jpg
NTLs prinsipp-og handlingsprogram vedtas av Landsmøtet og legger grunnlaget for NTLs politiske engasjement

Høringssvar og uttalelser

skriv.gif
Les høringssvarene som NTL har sendt i forbindelse med aktuelle politiske saker

Statsbudsjettet

statsbudsjett.gif
NTL sender innspill til fagkomiteene på stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet