I dybden: Endringer i arbeidsmiljøloven

lover.jpg

I juni la regjeringen fram forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Blant endringene er økt tilgang til bruk av midlertidige ansettelser og større muligheter til å avtale lokale unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. 28. januar 2015 arrangerer LO, Unio og YS politisk streik mot forslagene om økt adgang til midlertidig ansettelse.

Les mer (19.12.2014)

Vårt program

PHP_ikon.jpg
NTLs prinsipp-og handlingsprogram vedtas av Landsmøtet og legger grunnlaget for NTLs politiske engasjement

Høringssvar og uttalelser

skriv.gif
Les høringssvarene som NTL har sendt i forbindelse med aktuelle politiske saker

Statsbudsjettet

statsbudsjett.gif
NTL sender innspill til fagkomiteene på stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet

Markedsstyring i staten

Les rapporten fra NTLs markedsstyringsutvalg

NTLs vedtekter 2015-18

vedtekter-2010-2014.jpg

Vedtektene ble vedtatt på NTLs landsmøte i november 2014.