Vårt program

PHP-2015-18.jpg
NTLs prinsipp-og handlingsprogram vedtas av Landsmøtet og legger grunnlaget for NTLs politiske engasjement

Høringssvar og uttalelser

skriv.gif
Les høringssvarene som NTL har sendt i forbindelse med aktuelle politiske saker

Statsbudsjettet

statsbudsjett.gif
NTL sender innspill til fagkomiteene på stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet