Lønnssystem og tariffavtaler

NTL forhandler for sine medlemmer mot flere arbeidsgivermotparter: Staten, Spekter, Virke, NHO/Abelia. På tariffsidene for den enkelte arbeidsgivermotparten finner du informasjon om avtaleverk og tariffoppgjør i det aktuelle tariffområdet.

Lønn og avtaler i staten

dep_50x50.jpg
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Her finner du avtaler, lønnstabeller og nyheter fra det statlige tariffområdet

Lønn og avtaler i Spekter

spekter.jpg
Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen eller som har sterk statlig tilknytning eller finansiering. Her finner du mer om oppgjørene i Spekterområdet.

Lønn og avtaler i Virke

virke.jpg
NTL har medlemmer på folkehøgskoler, museer, frivillige organisasjoner, studentsamskipnader organisert i Virke (tidligere HSH). Her finner du mer om oppgjørene

Lønn og avtaler i NHO/Abelia

abelia.jpg
NTL har medlemmer i NHO Luftfart og i Abelia, som er NHOs landsforening for IKT- og kunnskapsbedrifter og forskningsinstitutter

Kontaktpersoner

Virke

Tove-Helvik-int.jpg Tove Helvik
Forbundssekretær
23068431
tove.helvik@ntl.no

NHO og Spekter

Tor-Erik-Granum-int.jpg Tor Erik Granum
Forbundssekretær
23068429
tor.erik.granum@ntl.no

Spekter + studentsamskipnader i Virke

dag-agledal.jpg Dag Agledal
Forbundssekretær
23068430
dag.agledal@ntl.no

Staten

Thomas-Sandvik-int.jpg Thomas Sandvik
Forbundssekretær
23068426
thomas.sandvik@ntl.no
Guro-Vadstein-int.jpg Guro Vadstein
Forbundssekretær
23068425
guro.vadstein@ntl.no
Vibecke-portrett.jpg Vibecke Solhaug
Forbundssekretær
23068427
vibecke.solhaug@ntl.no
Leif2.jpg Leif Erling Helland
Forbundssekretær
23068414
leif.helland@ntl.no