Lønnssystem og tariffavtaler

NTL forhandler for sine medlemmer mot flere arbeidsgivermotparter: Staten, Spekter, Virke, NHO/Abelia. På tariffsidene for den enkelte arbeidsgivermotparten finner du informasjon om avtaleverk og tariffoppgjør i det aktuelle tariffområdet.

Avtaler

avtale.jpg
Her finner du informasjon og nyheter fra de fire tariffområdene som NTL er part i: Staten, Spekter, Virke og NHO/Abelia

Arbeidstid

klokke.jpeg
Lov- og avtalefestede arbeidstidsordninger

Årets tariffoppgjør

tariff bilde.jpg
Datoer, nyheter og lenker videre til stoff om årets tariffoppgjør

Uravstemning

uravstemning.gif
Hvordan stemmer jeg når det er uravstemning? Og hvorfor stemmer jeg når det er uravstemning?

Lovverk

lover.jpg
Vi har laget en oversikt over de viktigste lovene som har innvirkning på ditt arbeidsforhold og dine arbeidsvilkår.

Streik

politiet-streik-kvadr.jpg
Hva gjør jeg i en streikesituasjon? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om streik

Engasjer deg i oppgjøret!

snakkebobler-green.jpg
Finn ut hvordan du kan engasjere deg i og påvirke utfallet av tariffoppgjøret. Husk: Det er ditt tariffoppgjør!

Kontaktpersoner

Virke

Tove-Helvik-int.jpg Tove Helvik
Forbundssekretær
23068431
tove.helvik@ntl.no

NHO og Spekter

Tor-Erik-Granum-int.jpg Tor Erik Granum
Forbundssekretær
23068429
tor.erik.granum@ntl.no

Spekter + studentsamskipnader i Virke

dag-agledal.jpg Dag Agledal
Forbundssekretær
23068430
dag.agledal@ntl.no

Staten

Thomas-Sandvik-int.jpg Thomas Sandvik
Forbundssekretær
23068426
thomas.sandvik@ntl.no
Guro-Vadstein-int.jpg Guro Vadstein
Forbundssekretær
23068425
guro.vadstein@ntl.no
Vibecke-portrett.jpg Vibecke Solhaug
Forbundssekretær
23068427
vibecke.solhaug@ntl.no
Leif2.jpg Leif Erling Helland
Forbundssekretær
23068414
leif.helland@ntl.no