NTL hjelper deg i arbeidsforholdet

telefon.gif

Rettshjelpsordningen er en av NTL/LOs viktigste medlemsfordeler og er gratis for medlemmene. Ordningen sikrer deg bistand fra lokale tillitsvalgte eller NTLs forbundskontor i forhandlinger og klager.

For å starte en sak skal du ta kontakt med den lokale tillitsvalgte ved arbeidsplassen eller i ditt organisasjonsledd for å få mer informasjon om hvordan man skal gå fram i den aktuelle saken. Dersom du av ulike grunner ikke kan gå via din lokale tillitsvalgte kan du ta kontakt med forbundskontoret på e-post: post@ntl.no, på telefon: 23068400, eller du kan bruke vårt elektroniske kontaktskjema.

Du finner en oversikt over NTLs organisasjonsledd og tillitsvalgte på organisasjonsleddsidene.


Hvis du ønsker å finne ut mer om dine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet på egenhånd anbefaler vi oppslagsverket Compendia. NTL abonnerer på tilgang til Compendia og alle NTL-medlemmer kan bruke dette ved å logge inn på Medlemsnett. Compendia er delt inn i Compendia Stat, som er spesialisert på statlig sektor, og Compendia Personal som gjelder for arbeidslivet generelt.


Retningslinjer juridisk assistanse

Her finner du retningslinjene for juridisk bistand samt rundskrivet med en generell beskrivelse av saksbehandlingen