Tema: Pensjon

pensjon.jpg

Pensjon er viktig for alle, og pensjonsreformen har skapt usikkerhet om framtidens pensjonsordninger, både i offentlig og privat sektor. NTLs grunnsyn om pensjon er at pensjonen skal være en inntektssikring når vi ikke lenger er i stand til å skaffe oss arbeidsinntekt.
NTLs veileder om tjenestepensjonsordninger utenfor staten

Denne veilederen ble laget i april 2015 og er beregnet på virksomheter utenfor staten som står overfor endringer i tjenestepensjonen. Veilederen gir praktiske råd til tillitsvalgte i arbeidet med endringer i pensjonsordningen, og en oversikt over de ulike ordningene som finnes og styrkene og svakhetene med dem.

Last ned: NTLs veileder om tjenestepensjonsordninger utenfor staten

NTLs veileder om pensjonsreformen
NTLs pensjonsveileder inneholder både fakta og meninger om pensjonssystemet og pensjonsreformen, med hovedvekt på offentlig tjenestepensjon.
Her finner du blant annet
- en gjennomgang av pensjonssystemet slik det fungerer idag
- en analyse av arbeidslinjen og grunnlaget for den norske pensjonspolitikken
- en sammenfatning av pensjonsoppgjøret 2009 og hvilke konsekvenser det har for NTL-medlemmer
- NTLs grunnsyn om pensjon og hvordan dette skiller seg fra dagens pensjonspolitikk
- forklaringer av viktige ord og uttrykk innenfor pensjonssystemet

Prøv NTLs pensjonsveileder