Landsmøtet

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og samles hvert fjerde år. Landsmøterepresentantene velges av NTLs organisasjonsledd i forkant av landsmøtet.

NTL arrangerer landsmøte i 2014. Les mer om årets landsmøte på Landsmøtenettsidene 2014

Se også NTLs Landsmøteveileder

Landsmøtet har en rekke sentrale oppgaver i løpet av uken det er samlet:

- vedta styringsdokumenter som prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtektene
- velge ledelse, forbundssekretærer, forbundsstyre og landsstyre
- gi uttalelser til aktuelle politiske saker
- debattere og gjøre vedtak om NTLs egen organisasjon
- godkjenne budsjett og regnskap

Representantene på NTLs landsmøte 2014:

NTL Kystverket

 1 Oddvar Johan Sildelid Kystverket Fedje VTS 99520290 oddvar.sildelid@kystverket.no
 2 Siw Elisabeth Haagensen Kvilstad Kystverket Losformidling Kvitsøy 91711750 siw.kvilstad@kystverket.no

NTL Skatt

Anita Stenstvedt.jpg 3 Anita Stenstvedt Skatt Midt-Norge Trondheim 92854363 anita.stenstvedt@skatteetaten.no
 4 Arve Vasskog Skatt Midt-Norge Orkdal 91816623 arve.vasskog@skatteetaten.no
Bjørn-Hersda-kvadl.jpg 5 Bjørn Ove Hersdal Skatt vest Jørpeland 94522525 bjorn.hersdal@skatteetaten.no
6.jpg 6 Frode Herman Waglen Skatt Øst Oslo 41300774 frode.waglen@skatteetaten.no
eli-aasen-kvad.jpg 7 Eli Aasen Skatt Vest Stavanger 91618189 eli.aasen@skatteetaten.no
JonAtleSpilde.jpg 8 Jon Atle Spilde Skatt Vest Bergen 93694468 jon.spilde@skatteetaten.no
 9 Kine Therese Meling-Moe Skatt nord Hammerfest 92838881 kinetherese.meling-moe@skatteetaten.no
Morten-Orsnes-kvad.jpg 10 Morten Fjeld Ørsnes Skatt Vest Bergen 40222051 mortenfjeld.orsnes@skatteetaten.no
Nina-Fosshaug-kvad.jpg 11 Nina Elvira Fosshaug SITS avd Oslo 41220629 nina.fosshaug@skatteetaten.no
 12 Per Arne Nyberg 91160750 per.nyberg@skatteetaten.no
renate-swensen-kvad.jpg 13 Renate Swensen Skatt Øst Moss 40903409 renate.swensen@skatteetaten.no
 14 Silje-Charina Skog Skatt Nord Bardufoss 93813008 silje-charina.skog@skatteetaten.no
 15 Sonja Moltumyr Skatt Midt-Norge Molde 92409374 sonja.moltumyr@skatteetaten.no
Thore-Berg-kvad.jpg 16 Thore Berg Skatt Øst Kongsvinger 92222696 thore.berg@hotmail.no
profil_THK.jpg 17 Trine Hannevold Koritzinsky Direktoratet for økonomistyring DFØ 93242858 trine.koritzinsky@dfo.no
unni-jorgensen-kvad.jpg 18 Unni Jørgensen Skatt sør Skien 94536364 unni.jorgensen@skatteetaten.no

NTL Student

Atle.jpg 19 Atle Halvorsen Hjelkerud UiO Student 41290275 atle.hjelkerud@gmail.com
679882_10151333318420775_671704756_o.jpg 20 Eirik Borander Norsk Tjenestemannslag 47239126 eborander@gmail.com
 21 Torbjørn Monsen UiB Student 41 66 95 92 tbjm84@gmail.com
profilbilde.jpg 22 Vera Solianik UiB Student 97015377 v_zajka@hotmail.com
eivind-rindal-kvad.jpg 23 Eivind Rindal NTNU Student 99481832 eivindrindal@epost.no

NTL Domkirkearbeiderne

 24 Anne Cecilie Offergaard Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider aoffergaard@yahoo.no

NTL Filminstitusjoner

 25 Jakob Berg Norsk Filminstitutt 97197766 jakob.berg@nfi.no

NTL Fiskeridirektoratet

 26 Jimmy Antonsen Fiskeridir. region Nordland 90520520 jimmy.antonsen@mobilpost.no
rune-rasmussen-kvad.jpg 27 Rune Rasmussen Fiskeridir. region Troms 91151585 runras@gmail.com

NTL Utenriksdepartementet

 28 Audun Skei Fostvedt-Mills Utenriksdepartementet asfp@mfa.no
 29 Ellen Aabø Utenriksdepartementet 95037211 elaa@mfa.no
 30 Kristin Hoem Langsholt Utenriksdepartementet khl@mfa.no
 31 Marit Johanne Bjerke Utenriksdepartementet 99320401 mob@mfa.no
 32 Martin Bjørndal Utenriksdepartementet 95132531 mart@mfa.no
 33 Merete Kristin Wilhelmsen Utenriksdepartementet 476 28 217 Merete.Kristin.Wilhelmsen@mfa.no

NTL Politiet

 34 Beate Kristin Røneid Ukjent arbeidssted 91383650 beateroeneid@hotmail.com
carl-marius-michelsen-kvad.jpg 35 Carl Marius Michelsen Sør-Trøndelag politidistrikt 99010197 carl.marius.michelsen@politiet.no
 36 Egil Borgestrand Nordmøre og Sunnmøre politidistrikt 40480132 egil.borgestrand@politiet.no
 37 Hege Fjellberg Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) 92069117 kasserer@ntlpolitiet.no
 38 Trond Ryen Økokrim 91660077 trond.ryen@politiet.no
lise-hennie-berdal-kvad.jpg 39 Lise Hennie Berdal Vest-Finnmark politidistrikt 48071232 lise-hennie.berdal@politiet.no
Jannemoenlyng.jpg 40 Janne Moen Lyng Nasjonalt ID-senter 90503003 janne.moen.lyng@nidsenter.no
terje_skaarud-kvad.jpg 41 Terje Skaarud Oslo Tinghus 91544123 terje.skaarud@politiet.no

NTL Sjøkartverket

 42 Per Arne Aftret 91592505 Per.Arne.Aftret@selbu.kommune.no

NTL Statens kartverk

 43 Jarle Johan Pedersen Statens Kartverk 90082304 jarl.pedersen@kartverket.no
 44 Nina Marthins Hanssveen Statens Kartverk 47606861 ninamarthins.hanssveen@kartverket.no
 45 Kurt Erik Brinch Statens Kartverk 90 08 78 76 kurt.erik.brinch@kartverket.no

NTL Norsk Tipping

 46 Gjermund Nedgård Norsk Tipping AS 48059281 gjermund.nedgard@norsk-tipping.no
 47 Knut Johannessen 90991765 knut.johannessen@norsk-tipping.no

NTL Det norske travselskap

NTL Statens lånekasse

 49 Borgny Molnes Statens lånekasse for utdanning Ørsta 99569160 borgny.molnes@lanekassen.no
 50 Erik Storø Statens lånekasse for utdanning 400 87 379 erik.storo@lanekassen.no
knut-roli-kvad.jpg 51 Knut Røli Statens lånekasse for utdanning 48123223 knut.roli@lanekassen.no

NTL Statskog

 52 Geir Hovland Statskog SF Sirdal 90203583 geir.hovland@statskog.no

NTL NRK

AREsvart.jpg 53 Are Bøhm NRK AS Marienlyst 48046706 are.bohm@nrk.no
 54 Benedicte Elene Jaougou NRK AS Marienlyst 99558901 benedicte.jaougou@nrk.no
christine-bakke-kvad.jpg 55 Christine Bakke NRK AS Marienlyst 90188235 christine.bakke@nrk.no
Eddie_NTL.JPG 56 Eddie Ingebrigtsen Norsk Tjenestemannslag 916 46 170 23068358 eddie.ingebrigtsen@ntl.no
 57 Nils Petter Johannessen NRK AS Marienlyst 99738973 nils.petter.johannessen@nrk.no
ingvildfjereideforweb.jpg 58 Ingvild Fagerheim Fjereide NRK AS Troms 906 19 416 ingvild.fjereide@nrk.no
 59 John Alfred Harrang NRK AS Lisensavdelingen 99604118 john.alfred.harrang@nrk.no

NTL Stortinget

 60 Anita Brønstad Stortingets Regnskapskontor 95023556 anita.bronstad@stortinget.no
karen-marie-skarshaug-kvad.jpg 61 Karen Marie Skarshaug Stortinget 96045258 kms@stortinget.no
 62 Kristian Aarem Stortinget 92637346 kristian.aarem@stortinget.no
tonje-pettersen.jpg 63 Tonje Karenina Pettersen Norsk Tjenestemannslag 95838245 tonje.karenina.pettersen@ntl.no

NTL Innovasjon Norge

 64 Olav Dyrnes Innovasjon Norge Nordland 91 794 407 olav.dyrnes@innovasjonnorge.no

NTL NVE

mohamed-el-mourabit-kvad.jpg 65 Mohamed Carlson El Mourabit NVE 47454896 mem@nve.no

NTL Statnett

jennifer-lervik-kvad.jpg 66 Jennifer Lervik Statnett SF 90117462 jennifer.lervik@statnett.no

NTL Entra Eiendom

NTL Riksrevisjonen

stale-torstensen-kvad.jpg 68 Ståle Torstensen Riksrevisjonen 90114322 stale.torstensen@riksrevisjonen.no

NTL Veg

synnove-ostensen-kvad.jpg 69 Anne Synnøve Østensen Statens vegvesen Reg. Øst. Lillehammer 41454127 asoestensen@gmail.com
 70 Birger Andre Rafael Schjølberg Statens vegvesen Reg. Nord Bodø 45266549 birger.schjolberg@vegvesen.no
gro-vedeler-kvad.jpg 71 Gro Vedeler 90725478 gro.vedeler@vegvesen.no
helge-rong.jpg 72 Helge Rong Statens vegvesen Reg. Vest Leikanger 91335867 helge.rong@vegvesen.no
 73 Kjetil Iglebæk Statens vegvesen trafikkstasjon Kristiansand 91193379 kjetil.iglebak@vegvesen.no
reidun-svendsen-kvad.jpg 74 Reidun Svendsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo 41663180 reidun.svendsen@vegvesen.no
 75 Tom-Vidar Salangli Statens vegvesen Reg. Nord Bodø 95058311 tom-vidar.salangli@vegvesen.no

NTL Luftfarten

 76 Andre Owe Ryeng Avinor Harstad Narvik lufthavn Evenes 911 74 920 andre.owe.ryeng@avinor.no
bjorn-prestmo-kvad.jpg 77 Bjørn E. Simonsen Prestmo Avinor Stavanger lufthavn Sola 98217550 bjorn.prestmo@avinor.no
geir-larsen-kvad.jpg 78 Geir Welle Larsen Oslo lufthavn AS 90896206 geir.larsen@osl.no
 79 Jan Magne Knapskog Oslo lufthavn AS (OSL) 92604760 an.magne.knapskog@avinor.no
 80 Mike Antonsen Avinor Molde lufthavn Årø 41281335 mike.antonsen@avinor.no
 81 Rune Loftesnes Avinor Sogndal lufthamn Haukåsen 97037317 rune.loftesnes@avinor.no
 82 Sissel Bråthen AIS/NOTAM, Gardemoen 41264106 sissel.brathen@avinor.no
Thomas-Olsen-kvad.jpg 83 Thomas Olsen Avinor Honningsvåg lufthavn Valan 90063004 thomas.olsen@avinor.no
orjan-kvalvag-kvad.jpg 84 Ørjan Kvalvåg Avinor Bergen lufthavn Flesland 97663182 orjan.kvalvag@avinor.no

NTL Norsk Medisinaldepot

 85 Birgit Flåten Norsk Medisinaldepot AS 936 83 572 birgit.flathen@nmd.no
 86 Øyvind Fretheim Norsk Medisinaldepot AS 92823305 Oyvind.Fretheim@nmd.no

NTL Norges Idrettshøgskole

NTL Husbanken

 88 May-Brit Nordås Husbanken Region Vest - Bergen 99497992 may-brit.nordaas@husbanken.no

NTL Ledere

Mia-lindrup-kvad.jpg 89 Anne-Marie Lindrup Norsk Filminstitutt 92226978 mia.lindrup@nfi.no
geir-kuvas-kvad.jpg 90 Geir S. Kuvås Landbruks - og matdepartementet 906 85 826 geir-sigurd.kuvas@lmd.dep.no

NTL E-tjenesten

 91 Hanne Carnhed FO/E 488 92 726 hantom.carnhed@gmail.com
Per-morten-bergland-kvad.jpg 92 Per Morten Bergland FO/E 95432112 morten59@gmail.com

NTL Norges geologiske undersøkelser

Aase-karin-ronningen-kvad.jpg 93 Åse Karin Rønningen Norges Geologiske Undersøkelse 98836941 ase.ronningen@ngu.no

NTL Statens legemiddelverk

wenche-morberg-kvad.jpg 94 Wenche Morberg Statens legemiddelverk 47384482 wenche.morberg@legemiddelverket.no

NTL Mattilsynet

 95 Håvard Olaf Nielsen Mattilsynet Sør Helgeland 91 88 45 10 havard.olaf.nielsen@mattilsynet.no
 96 Marianne Johansen Mattilsynet for Indre Østfold og Follo 90 17 08 83 marianne.johansen@mattilsynet.no
terje-olsen.jpg 97 Terje Olsen Mattilsynet Midt Rogaland 481 30 920 terje.olsen@mattilsynet.no

NTL Garantikassen for fiskere

NTL UiO

aled-fisher-highres-kvad.jpg 99 Aled Dilwyn Fisher UiO Det juridiske fakultet 41342733 a.d.fisher@jus.uio.no
christianba.jpg 100 Christian Boe Astrup UiO Norsk senter for menneskerettigheter SMR 93030015 c.b.astrup@nchr.uio.no
 101 Geir Mathiessen UiO Teknisk avdeling 95703429 geir.mathiessen@admin.uio.no
gbl.jpg 102 Gry Bruland Larsen UiO Det medisinske fakultet 900 79 940 g.b.larsen@medisin.uio.no
kkjeldst.jpg 103 Knut Kjeldstadli UiO knut.kjeldstadli@iakh.uio.no
marivarøy_400x400.jpg 104 Mari Helén Varøy Universitetet i Oslo 93886192 m.h.varoy@mn.uio.no
marianne-midthus-ostby-kvad.jpg 105 Marianne Midthus Østby Universitetet i Oslo 977 51 605 m.m.ostby@medisin.uio.no
nataliz.JPG 106 Natalia Zubillaga Universitetet i Oslo 97887336 natalia.zubillaga@sai.uio.no
DSC_2491.JPG 107 Tom Egil Thorsen UiO 48102961 tom.thorsen@kjemi.uio.no

NTL UiB

 108 Arild Mellesdal UiB Det psykologiske fakultet 91360255 arild.mellesdal@psyfa.uib.no
berit-storaker-kvad.jpg 109 Berit Storaker Universitetet i Bergen 92290479 berit.storaker@geo.uib.no
jorgen-melve-kvad.jpg 110 Jørgen Melve Universitetet i Bergen 480 41 694 jorgen.melve@sos.uib.no
 111 Katharina Sass Universitetet i Bergen 40165730 katharina.sass@sos.uib.bo
Morten-Chr. Bernson 112 Morten-Christian Bernson UiB IT- avdelingen 90995002 mcb@uib.no

NTL NTNU

 113 Ida Marie Bruun Jacobsen NTNU Det medisinske fakultet 99018845 ida.jacobsen@ntnu.no
iver-johnsen-kvad.jpg 114 Iver Johnsen NTNU Fak for ingeniørvitensk og teknologi 91897807 iver.johnsen@ntnu.no
Simen-fraser-kvad.jpg 115 Simen Fraser NTNU Sentraladministrasjonen 41928988 simen.fraser@ntnu.no
Bilde_3_Lillian Kathrine Nilsen.jpg 116 Lillian Kathrine Nilsen NTNU Drift og Eiendom 91897688 Lillian.Nilsen@ntnu.no
Runa-nilssen-kvad.jpg 117 Runa Nilssen NTNU 97561201 runa.nilssen@ntnu.no
Thomas Ferstad.jpg 118 Thomas Ferstad NTNU Dragvoll 482 41 153 thomas.ferstad@plu.ntnu.no
Vemund_warud-kvad.jpg 119 Vemund Warud NTNU 95048228 vemund.warud@ntnu.no

NTL UiT

Inger Elin Utsi 120 Inger Elin Utsi UIT Norges arktiske universitet - Alta 90790626 inger.e.utsi@uit.no
Mariann Solberg PL8A1390-2 (2) kvadrat.jpg 121 Mariann Solberg Universitetet i Tromsø 92081355 mariann.solberg@uit.no
 122 Rita Harriet Brannfjell Norsk Polarinstitutt 91342389 rita@npolar.no
 123 Per Harald Bergli UiTØ Universitetsmuseet 45501928 per.bergli@uit.no
 124 Tor Augustson Giæver UiTØ 90 60 69 37 tor.augustson.giaever@uit.no
 125 Vivi Ann Jacobsen Universitetet i Tromsø 473 17 155 vivi.jacobsen@uit.no

NTL Biomiljøene Ås

 126 Thom Atle Thoresen Bioforsk 99270998 thom.thoresen@bioforsk.no

NTL NMBU

 127 Haakon Aaen Norges Veterinærhøgskole 92619007 haakon.aaen@nmbu.no
 128 Ida Caroline Marki Karlsen Norges Veterinærhøgskole 95721013 ida.caroline.marki.karlsen@nmbu.no
manfred-heun-kvad.jpg 129 Manfred Heun NMBU 99382030 manfred.heun@nmbu.no
 130 Signe Kroken UMB IMT 992 36 748 signe.kroken@nmbu.no

NTL Meteorologisk Institutt

131.jpg 131 Arne Ragnar Bråten Forsvarets Stasjon Andøya (FST) 47659773 arne.r.braten@met.no

NTL Forsvaret

 132 Anne-Grethe Jacobsen Forsvarets Lønnsadministrasjon, FLA 90727590 ajacobsen@mil.no
arild-danielsen-kvad.jpg 133 Arild Danielsen INI OPS Bardufoss 97048264 a-dani2@online.no
 134 Magne Solbakken FLO RLL Øst 99517148 msolbakken@mil.no
geir-melum-kvad.jpg 135 Geir Melum Rygge Flystasjon 90189757 gm@ntlforsvaret.no
 136 Grethe Sjøli 130 Luftving Mågerø 41637378 gsjoli@mil.no
 137 Hans Rune Nicolaisen HV-distrikt 08 90537102 hrn@ntlforsvaret.no
jeanett-bjorndal-kvad.jpg 138 Jeanett Bjørndahl Heggelia leir 47758533 jeanett.f.hansen@gmail.com
 139 Jon Asmund Torvik Forsvarsbygg 48004663 jon.torvik@forsvarsbygg.no
 140 Kim Johnsen INI OPS Oslo 99208102 krjohnsen@oslo.mil.no
 141 Laila Solberg FLO FORS FAVD-T-F Midt Troms Skjold 95189051 lsolberg@mil.no
Lene Hagen nett.jpg 142 Lene Hagen FLO P Base viken RSF 41641489 lh@ntlforsvaret.no
Odd-inge-matre-kvad.jpg 143 Odd Inge Matre FLO/IKT, Bergen 90616285 omatre@mil.no
 144 Steinar Berthelsen FLO/Sjø, Haakonsvern 959 64 233 sberthelsen@mil.no
 145 Gjert Olav Risbøl Forsvarsbygg 90850098 gjert.risbol@forsvarsbygg.no
 146 Liv Larsen Rygge Flystasjon 92468952 livlarsen@mil.no
 147 Tor Engbakken Logistikk UKS, BSLOG 41550349 tengbakken@mil.no
 148 Tor Halvard Olsen 91 33 50 51 tor.halvard.olsen@gmail.com

NTL Statsbygg

elly-frogner.jpg 149 Elly Helene Frogner Statsbygg 90621324 ehfr@statsbygg.no
ole-christian-gulbrandsen-kvad.jpg 150 Ole-Christian Gulbrandsen Statsbygg Øst 91 82 75 29 ocg@statsbygg.no
 151 Roy Adsen Statsbygg Vest 917 00 620 road@statsbygg.no

NTL Skoler og institusjoner

geirnilsenkvadrat.jpg 152 Geir Nilsen Familie- og beredskapshjem region øst 92209202 ntl.buf.familieogberedskapshjem@hotmail.no
 153 Heidi Landro Fosterhjem, region vest 95024666 heidi.landro@gmail.com
morten-uglemsmo-kvad.jpg 154 Morten Uglemsmo Peder Morset folkehøgskole 90156807 morten.uglemsmo@pedermorset.no
Ragnar-myhren-kvad.jpg 155 Ragnar Myhren Signo grunn- og videregående skole AS 916 08 417 ragnar.myhren@signo.no
 156 Torill Gullvik Statped Sørøst 90891914 torill.gullvik@statped.no
 157 Øyvind Kåre Storesund Statped vest 90083113 oyvind.storesund@statped.no

NTL Arbeidstilsynet

Gunn-Ramlet-kvad.jpg 158 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Arbeidstilsynet Sør Norge - Arendal 95286981 gunn.elise.ramlet@arbeidstilsynet.no
 159 Torstein Kvakland Direktoratet for arbeidstilsynet 97407073 torstein.kvakland@arbeidstilsynet.no

NTL Samfunnssikkerhet og beredskap

 160 Johan Christian Haugan Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap 40248115 johan.haugan@dsb.no
 161 Mona Enge Oslo og Akershus sivilforsv.distr. 91181459 mona.enge@dsb.no

NTL Studentsamskipnadene

glenn-larsson-kvad.jpg 162 Glenn Larsson Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 40200192 glenn.larsson@sio.no
 163 Grete Marie Nervik SIT 93437783 Grete.Nervik@sit.no
 164 Heidi Berg Studentsamskipnaden i Bergen 92229034 heidi.berg@sib.no
 165 Karin Seiness Lilleseth Studentsamskipnaden i Nordland avd Narvik 47269652 trollkatta@hotmail.com
 166 Nils Olai Heimark Studentsamskipnaden i Stord-Haugesund 93296275 nils.heimark@hsh.no
 167 Roger Knapper Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 93027060 roger.knapper@sio.no
 168 Rolf Viddal SIT avd Ålesund 91852578 rolf.viddal@sit.no
synnove-bakken-240.jpg 169 Synnøve Bakken SIT (Studentsamskipnaden i Trondheim) 92207777 synnove.bakken@sit.no

NTL Kulturinstitusjoner

 170 Andor Magne Roksvåg Buskerud Kunstsenter 90965407 kontakt@kibkunst.no
 171 Børre Nilsen Nasjonalmuseet for kunst 90 84 55 99 borre.nilsen@nasjonalmuseet.no
 172 Kari Nordberg Svendsby Nationaltheatret 97538298 kari.svendsby@nationaltheatret.no
 173 Unni Moløkken Teater Innlandet AS 99 71 81 04 unni.molokken@teaterinnlandet.no
Rolf-Inge-Pedersen-Hjelseth-kvad.jpg 174 Rolf-Inge Hjelseth Teatret Vårt 90919737 rolfinge@teatretvart.no

NTL Universiteter og høgskoler

 175 Aksel Hagen Høgskolen i Lillehammer 91620253 aksel.hagen@hil.no
 176 Amir Haghighifard Høgskolen i Oslo og Akershus 992 03 550 amir@hioa.no
 177 Anders Schjelderup Lyng Høgskolen i Oslo og Akershus 91849280 anders.s.lyng@hioa.no
 178 Gunnar Syrrist Høgskolen i Sørøst-Norge 92632291 gunnar.syrrist@hibu.no
 179 Meredith Cornel Berglund Universitetet i Agder 48247187 meredith.c.berglund@uia.no
Ronny-kjelsberg-kvad.jpg 180 Ronny Kjelsberg Høgskolen i Sør-Trøndelag 40247897 ronny.kjelsberg@hist.no
inga-sara.jpg 181 Inga Berit A. Sara Samisk høgskole 48299659 ingabs@samiskhs.no
 182 Sylvi Gulla Hovdenakk Høgskolen i Volda 951 18 319 sgh@hivolda.no
Trude-gystad-kvad.jpg 183 Trude Gystad Nord Universitet 90772421 trude.gystad@nord.no
Oyvind-Bakke.jpg 184 Øyvind Reidar Bakke Høgskolen i Sørøst-Norge 90178158 oyvind.bakke@hbv.no

NTL Forskningsinstitutter

johan-simonsen-kvad.jpg 185 Johan Peder Simon Simonsen Havbruksstasjonen i Tromsø 934 53 316 johan.peder.simonsen@gmail.com
 186 Johannes Kristoffer Kolltveit Norges Forskningsråd 93209894 jk@forskningsradet.no
Hebe-Gunnes-kvad.jpg 187 Hebe Gunnes NIFU 95949983 hebe.gunnes@nifu.no
 188 Marius Johnsen SINTEF Trondheim 90882046 Marius.johnsen@sintef.no
mona-johnsrud-kvad.jpg 189 Mona Johnsrud Norsk Institutt for luftforskning 91851537 mj@nilu.no
morten_olsen-kvad.jpg 190 Morten Johan Olsen IFE - Halden 90582266 Morten.Olsen@hrp.no
Rune_Fredriksen-kvad.jpg 191 Rune Fredriksen IFE - Halden 90178474 rune.fredriksen@hrp.no
 192 Thor Ofstad Norsk Institutt for luftforskning 91618761 thor.ofstad@nilu.no

NTL NAV

harald-borgerud-kvad.jpg 193 Harald M. Borgerud NAV Vestby 95898053 borgerud@me.com
birthe-sletten-kvad.jpg 194 Birte Sletten NAV Årstad 48229244 birte.sletten@nav.no
bjorn-stenvold-kvad.jpg 195 Bjørn Stenvold NAV Arbeidslivssenter Oppland 91598036 bjorn.stenvold@nav.no
caroline-hjellegrede-kvad.jpg 196 Caroline Hjellegjerde NAV Ørsta 93431221 caroline.hjellegjerde@nav.no
Catrine-Aronsen-kvad.jpg 197 Catrine Rosanoff Aronsen NAV Forvaltning Vadsø 95103977 catrine.rosanoff.aronsen2@nav.no
dagfinn-vestby-kvad.jpg 198 Dagfinn Vestby NAV Arbeidslivssenter Oslo 95860531 dagfinn.vestby@nav.no
eirin-tidemann-kvad.jpg 199 Eirin Tidemann NAV Forvaltning Buskerud - Drammen 95494586 eirin.tidemann@nav.no
Elisabeth Steen.jpg 200 Elisabeth Steen NAV Forvaltning Tromsø 95917006 elisabeth.steen@nav.no
greta-solvik-kvad.jpg 201 Greta Karin Solvik NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane 48212124 greta.karin.solvik@nav.no
 202 Anne Karine Jensen NAV Klageinstans Øst - Tønsberg 41689356 anne.karine.jensen@nav.no
Hennie FB.jpg 203 Hennie Isaksen NAV Tromsø 99505949 hennie.isaksen@nav.no
 204 Iftikhar Mahmood NAV-DIR, IKT 95055971 Iftikhar.Mahmood@nav.no
Johan Gunnerud_NTL NAV Sør-Trøndelag.jpg 205 Johan Gunnerud NAV Lerkendal 41303990 johan.gunnerud@nav.no
june-berg.jpg 206 June Helen Berg NAV Nøtterøy 90725063 june.helen.berg@nav.no
gustavsen.jpg 207 Jørund Olav Gustavsen NAV Nordstrand 92812649 jorund.gustavsen@nav.no
 208 Lars Erik Eide NAV Forvaltning Hedmark 98651042 lars.erik.eide@nav.no
 209 Lillian Olsen NAV Forvaltning Stord 47386104 lillian.olsen@nav.no
Merethe Høgås.jpg 210 Merethe Høgås NAV Økonomi Stønad 41043903 merethe.hogas@nav.no
Ottar-Nerland-kvad.jpg 211 Ottar Nerland NAV Forvaltning Møre og Romsdal - Molde 95963061 otnerl@online.no
per-hugo-samuelsen-kvad.jpg 212 Per Hugo Samuelsen NAV Kontaktsenter Østfold 91553244 per.hugo.samuelsen@nav.no
rasmus-rydland-kvad.jpg 213 Rasmus Rydland NAV Madla 90723865 rasmus.rydland@nav.no
Sigve-malmo-kvad.jpg 214 Sigve Malmo NAV Forvaltning Akershus 02 Ski sigve.malmo@outlook.com
tor-even-brenden-kvad.jpg 215 Thor Even Brenden NAV Forvaltning Oppland - Raufoss 48203582 thor.even.brenden@nav.no
tine-olsen-kvad.jpg 216 Tine Olsen NAV Sortland 99516011 tine.olsen@nav.no
Torger-Homme-kvad.jpg 217 Torgeir Homme NAV Nordre Aker 99233213 torgeir.homme@nav.no
Torstein-portrett.jpg 218 Torstein Brechan Norsk Tjenestemannslag 94970794 23068408 torstein.brechan@ntl.no
Trond-Gaasland-kvad.jpg 219 Trond Gaasland NAV Sør-Varanger 94407777 78389169 trond.gaasland@nav.no
ida-skogland-kvad.jpg 220 Ida Birgitte Skogland NAV Haugesund 92412251 ida.birgitte.skogland@nav.no

NTL Sentralforvaltningen

 221 Inger Johanne Skår Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 91914785 inger-johanne.skar@dss.dep.no
alason-abdullahi-kvad.jpg 222 Alason Abdullahi IMDi Sør 90525434 ama@imdi.no
ann-karin-pettersen-kvad.jpg 223 Ann-Karin Pettersen Norges Handikapforbund Øst 41254980 ann-karin.pettersen@nhf.no
 224 Carolyn Chikwenga Semboja HELFO Region Oslo 47168673 carolyn.chikwenga.semboja@helfo.no
 225 Dag Markus Eide Nasjonalt folkehelseinstitutt 95201789 dag.marcus.eide@fhi.no
 226 Geir Senum Kunnskapsdepartementet 41406975 geir.senum@kd.dep.no
frode-klubben-rasmussen-kvad.jpg 227 Frode Klubben Rasmussen Sjøfartsdirektoratet 975 25 927 fkr@sdir.no
GretheStrømsnes.png 228 Grethe Strømsnes Brønnøysundregistrene 41648504 grethe.stromsnes@brreg.no
trond-ole-hammer-kvad.jpg 229 Trond Ole Hammer Statens Innkrevingssentral 90546966 trond.hammer@sismo.no
ida-spjelkavik-kvad.jpg 230 Ida Spjelkavik 91706514 ida@zero.no
 231 Iren Diana Fjellum NTL Sentralforvaltningen 48047262 iren-diana@ntl-sf.no
 232 Johannes Groseth Departementenes service senter 948 61 484 johannes.groseth@dss.dep.no
Kjetil.jpg 233 Kjetil Mathisen Brønnøysundregistrene 91309355 kjetil.mathisen@brreg.no
lars-tveiten-kvad.jpg 234 Lars Tveiten VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 917 79 187 lars.tveiten@vox.no
 235 Leif Kjetil Tviberg Nærings- og fiskeridepartementet 95937321 Leif-Kjetil.Tviberg@nfd.dep.no
 236 Magne Inge Vetås Ruter AS 46409323 magne.vetas@ruter.no
MarcGayorfar-kvad.jpg 237 Marc Gayorfar Nasjonalt folkehelseinstitutt 90501312 marc.gayofar@fhi.no
 238 Marianne Moltke-Hansen Miljøverndepartementet 91763297 mmh@kld.dep.no
 239 Mathias Bismo Landbruks - og matdepartementet 907 35 504 mathias.bismo@lmd.dep.no
morrakote-suriya-kvad.jpg 240 Morrakote Suriya Nasjonalbiblioteket avd Mo 47957317 morrakote.suriya@nb.no
 241 Paul Edvard Knudsen Utlendingsdirektoratet 92295053 /40706078 npkn@udi.no
 242 Sturla Roger Valderaune Utlendingsdir. region Nord 970 87 240 nsrv@udi.no
 243 Sissel Thon Andersen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 91 52 00 66 fmoasta@fylkesmannen.no
Stian-Bragtvedt-kvad.jpg 244 Stian Bragtvedt FN-Sambandet Øst 92439913 stian.bragtvedt@fn.no
 245 Tove Anti Sametinget 40044823 tove.anti@samediggi.no
 246 Wenche Ravneng Fylkesmannen i Rogaland 91794110 fmrowra@fylkesmannen.no
asne-skjelbred-refsdal-kvad.jpg 247 Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralforvaltningen 995 57 131 aasne@ntl-sf.no
 248 Jon Albert Risahagen VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 934 95 394 jon.risahagen@vox.no

Forbundsstyret

John-Leirvaag-int.jpg 249 John Leirvaag Norsk Tjenestemannslag 91663257 23068402 john.leirvaag@ntl.no
Anita-K-int.jpg 250 Anita Kristoffersen Solhaug Norsk Tjenestemannslag 91581613 23068403 anitak.solhaug@gmail.com
Fredrik-Oftebro-int.jpg 251 Fredrik Thorleif Oftebro Norsk Tjenestemannslag 91132117 23068404 fredrik.oftebro@ntl.no
Anita-Busch-int.jpg 252 Anita Busch Norsk Tjenestemannslag 45665118 23068405 anita.busch@ntl.no
alseth.jpg 253 Ann Kristin Alseth Høgskolen i Sør-Trøndelag 98657723 ann.k.alseth@hist.no
jarleberge.gif 254 Jarle Berge NAV Arbeidslivssenter Hordaland 95043597 jarle.berge@nav.no
bjorn-halvorsen.jpg 255 Bjørn Halvorsen NTL Sentralforvaltningen 452 86 574 bjorn@ntl-sf.no
jostein-kleven.jpg 256 Jostein Kleven Avinor Hovedadministrasjon Bjørvika 90736514 jostein.kleven@avinor.no
nustad.jpg 257 Torill Nustad UiTØ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 40493414 torill.nustad@uit.no
Ingrid Sølberg.jpg 258 Ingrid Sølberg Skatt Midt-Norge Trondheim 93405747 i-soelb@online.no
Hoverstad.jpg 259 Gudrun Høverstad NVE 99002382 guh@nve.no

Vara til Forbundsstyret (uten stemmerett)

sigridnes.jpg 260 Inger Sigridnes Statens vegvesen Reg. Sør Arendal 91871771 inger.sigridnes@vegvesen.no
knut-wilhelmsen.jpg 261 Knut Wilhelmsen 90893846 wilhelmsen.knut@gmail.com
kjerstad.jpg 262 Pål Kjærstad IFE - Kjeller 922 53 706 paal.kjaerstad@ife.no
IMG_0681.JPG 263 Merethe Engstrøm NAV Osterøy 41209677 merethe.engstrom@nav.no

Landsstyret

baumann.jpg 264 Siv Merete Baumann Avinor Mo i Rana lufthavn Røssvold 97760132 siv.baumann@avinor.no
turid-brendberg.jpg 265 Turid Brendberg Statens Innkrevingssentral 95766295 tub@sismo.no
Erling Broen.jpg 266 Erling Broen Skatt Vest Bergen 92683556 ebroen@online.no
ellen-dalen.jpg 267 Ellen Dalen UiO 45211211 ellen.dalen@admin.uio.no
anne-lise-danielsen.jpg 268 Anne Lise Kravik Danielsen Statens Kartverk 97046764 danalk@statkart.no
Terje-Eriksen-kvad.jpg 269 Terje J. Eriksen 984 21 562 tjerik@online.no
evensen.jpg 270 Terje Evensen NAV Elverum 41679751 terje.evensen@nav.no
steinar-johansen.jpg 271 Steinar Johansen Norsk inst for by-og regionforskning 93459457 steinar.johansen@nibr.hioa.no
killi.jpg 272 Sten Kyrre Killi NRK AS Lisensavdelingen 91196147 sten.kyrre.killi@nrk.no
klemetsen.jpg 273 Tom Rune Klemetsen NTL Landsforening Forsvaret 48953783 trk@ntlforsvaret.no
karvand.jpg 274 Ingelinn Kårvand Norsk Industriarbeidermuseum 92287307 ingelinn.karvand@nia.museum.no
lyseng.jpg 275 Jan Arild Lyseng Statped Sørøst 41415785 jan.arild.lyseng@statped.no
obi.jpg 276 Obiajulu Odu Universitetet i Tromsø 91842444 obiajulu.odu@uit.no
nilsen.jpg 277 Anne Birgit Nilsen NAV Kvæfjord 95724940 Anne.Birgit.Nilsen@nav.no
nordhaug.jpg 278 Hanne Nordhaug NAV Larvik 47351865 hanne.nordhaug@nav.no
kai-robert-nygaard.jpg 279 Kai Robert Nygård Politihuset 94329969 kai.nygard@politiet.no
ksp.jpg 280 Kari Anita Solaas Paulsen NTL Sentralforvaltningen 93440885 kari@ntl-sf.no
sagedal.jpg 281 Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg 918 40 379 ann.berit.sagedal@forsvarsbygg.no
sporsheim.jpg 282 Tor Atle Sporsheim Direktoratet for arbeidstilsynet 93037754 tor.atle.sporsheim@arbeidstilsynet.no
sopstad.jpg 283 Sturla Søpstad NTNU 918 97 579 sturla.sopstad@ntnu.no
Stein Thorvaldsen.jpg 284 Stein Bjørn Thorvaldsen Skatt sør Skien 95189375 utha@online.no
ukvitne.jpg 285 Jostein Ukvitne FST Vadsø 91543933 jostein@ukvitne.net
sven-ivar-skodjevaag-kvad.jpg 286 Sven Ivar Skodjevåg NAV Storfjord 90166539 sven.ivar.skodjevag@nav.no
merete-fagerbekk.jpg 287 Merete Fagerbekk FLO Forsyning, AMM (Trøndelag) 95741206 mfagerbekk@mil.no

Vara til landsstyret (uten stemmerett)

lobergsli.jpg 288 Helge Løbergsli Avinor Hovedadministrasjon Bjørvika 90012654 helge.lobergsli@avinor.no
Kjersti.jpg 289 Kjersti Barsok Norsk Tjenestemannslag 952 30 294 23068428 kjersti.barsok@ntl.no
pedersen.jpg 290 Rune Pedersen Skatt Øst Moss 90569725 rune.pedersen1@skatteetaten.no
tor-almaas.jpg 291 Tor Jørgen Almaas NTNU Fak for naturvitenskap og teknologi 94 87 50 83 tor.jorgen.almaas@bio.ntnu.no
vasbotten.jpg 292 Gro Vasbotten Høgskolen i Lillehammer 99405347 gro.vasbotten@hil.no
 293 Ragnhild Margrete Garberg Stiftinga Møre folkehøgskule 45299779 ragnhild.garberg@tussa.com

Observatører til landsstyret (uten stemmerett)

 294 Magnhild Mathisen Duodjeinstituhtta 975 72 593 magnhild.mathisen@nav.no
sahar-azari-kvad.jpg 296 Sahar Azari Alwand Norsk Tjenestemannslag 95772078 sa@ntl.no

Kontrollnemda

oystein-nesje.jpg 297 Øystein Nesje Miljøverndepartementet 93084686 onesje@online.no
 298 John-Arne Birkeland NAV Hedmark 90959274 aabirkel@online.no
 299 Bente Næss Holt Skatt sør Skien 92413077 bente.holt@skatteetaten.no
 300 Karin Marie Vartdal 90 82 97 02 karinmv@tussa.com
hovstad.jpg 301 Stein Vidar Hovstad 48 02 31 88 eva-hovs@online.no

Ansattes representant

Hege-Gustavsen-int.jpg 303 Hege Gustavsen 23068440 hege.gustavsen@ntl.no

Forbundssekretærer

Dag-R-hvit-int.jpg 304 Dag Ratama Norsk Tjenestemannslag 91629462 23068422 dag.ratama@ntl.no
Berit-Asker-int.jpg 305 Berit Asker 91663178 23068408 beriasker@gmail.com
Thomas-Sandvik-int.jpg 306 Thomas Sandvik Norsk Tjenestemannslag 91867487 23068426 thomas.sandvik@ntl.no
Guro-Vadstein-int.jpg 307 Guro Vadstein Norsk Tjenestemannslag 95255132 23068425 guro.vadstein@ntl.no
Tor-Erik-Granum-int.jpg 308 Tor Erik Granum Norsk Tjenestemannslag 40231282 23068429 tor.erik.granum@ntl.no
Ingerid-Marie-Utvik-int.jpg 309 Ingerid Marie Utvik Norsk Tjenestemannslag 97140589 23068415 ingerid.marie.utvik@ntl.no
Leif2.jpg 310 Leif Erling Helland Norsk Tjenestemannslag 943 54 147 23068414 leif.helland@ntl.no
Vibecke-portrett.jpg 311 Vibecke Solhaug Norsk Tjenestemannslag 98894580 23068427 vibecke.solhaug@ntl.no
Siv-Anita-Hagen-int.jpg 312 Siv Anita Hagen Norsk Tjenestemannslag 90943806 23068423 siv.anita.hagen@ntl.no
Anne-Henriksen-int.jpg 313 Anne Elisabeth Henriksen 92455539 23068428 anne.henriksen@hotmail.com
Lisa-Granlund-int.jpg 314 Lisa Granlund Norsk Tjenestemannslag 92232521 23068424 lisa.granlund@ntl.no
Ragnar-Boe-Elgsaas-int.jpg 315 Ragnar Bøe Elgsaas Norsk Tjenestemannslag 41507235 23068410 ragnar.boe.elgsaas@ntl.no
Tove-Helvik-int.jpg 316 Tove Helvik Norsk Tjenestemannslag 91676544 23068431 tove.helvik@ntl.no
Joachim-Frivold-int.jpg 317 Joachim Frivold Norsk Tjenestemannslag 99 00 16 76 23068444 joachim.frivold@ntl.no
Finn-Olav-Haga-int.jpg 318 Finn Olav Haga Norsk Tjenestemannslag 45272652 23068413 finn.olav.haga@ntl.no
Julie2.jpg 319 Julie Lødrup Norsk Tjenestemannslag 970 15 952 23068445 julie.lodrup@ntl.no
dag-agledal.jpg 320 Dag Agledal Norsk Tjenestemannslag 92248452 23068430 dag.agledal@ntl.no

Informasjonsavdelingen

Hallvard-Berge-int.jpg 322 Hallvard Berge 92809899 23068411 hallvard.berge@ntl.no
Lisbet-Bjone-int.jpg 323 Lisbet Bjone 92 06 87 74 23068412 lisbet.bjone@ntl.no

Landsmøteveileder

Lær mer om landsmøtet som institusjon i NTLs oppbygging

Landsmøtesidene 2014

Egne nettsider for NTLs 18. ordinære landmøte november 2014