kurs.bmp

Husk søknadsfristen.

Kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd og Kurs for verneombud har søknadsfrist 31. mars. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender

Mari Trommald

Nytt arbeidsgiverråd i staten

I dag oppnevnes et nytt arbeidsgiverråd ledet av direktør i BUFdir Mari Trommald, som skal gi de statlige virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Kurs

Presentasjoner fra NTLs kurs om tillitsvalgtes rolle under omstillinger

Her finner du presentasjonene fra NTLs kurs om tillitsvalgtes rolle under omstilling 1.-3. mars 2017.

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Medlemsnett

  • ditt medlemskap
  • lover og regler (Compendia)
  • dokumenter og debattforum

Nyheter fra NTLs organisasjonsledd

02.03.2017 Fra: NTL Forsvaret

Felleskonferansen 2017!

22.02.2017 Fra: NTL Forsvaret

Bedre samhandling mellom nødetatene

19.01.2017 Fra: NTL Skatt

Ny hovedavtale i Staten