Kjersti Barsok

Ny regjeringsplattform svekker staten og velferden

- Med denne regjeringsplattformen forsterkes den usosiale borgerlige politikken. Krf stiller seg bak en velferd- og arbeidslivspolitikk som går i en annen retning enn det vi nå trenger, sier Kjersti Barsok.

Kurs

Presentasjoner fra kurs om tillitsvalgtes rolle under omstilling 2019

Presentasjonenen fra NTL-kurset om tillitsvalgtes rolle under omstilling på Sørmarka januar 2019 finner du her.

Henny-Kristin Navarsete og Kjersti Barsok

No må Stortingspolitikarane vakna!

At Statens vegvesen er til stades i heile landet opplever NTL som avgjerande for å kunne levere gode tenester til innbyggjarane. Dette er no i spel gjennom korleis Stortinget behandlar ny organisering av Statens vegvesen i forlenging av vedtaka om regionreform.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

NTL der du jobber

NTL har en avdeling der du jobber

Medlemsnett

  • ditt medlemskap
  • lover og regler (Compendia)
  • dokumenter og debattforum

Nyheter fra NTLs organisasjonsledd

18.01.2019 Fra: NTL Politiet

Situasjonen i PU

20.12.2018 Fra: NTL Forsvaret

Beredskap i bakspeilet

22.11.2018 Fra: NTL Forsvaret

De ansatte er avgjørende for å levere!