Skriv forslag til landsmøtet og send det inn med det NTLs landsmøteforslagsskjema
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Send inn forslag til landsmøtet

Foreninger, landsforeninger, avdelinger, NTL Ung, landsstyret og forbundsstyret har etter vedtektenes § 10.3 rett til å sette fram forslag for landsmøtet. Avdelinger skal sende sine forslag til landsforeningen sin, mens foreninger og landsforeninger kan sende rett til forbundet med et eget digitalt forslagsskjema.

NB: Fristen for å sende inn forslag gikk ut 7. april ved midnatt.

Se også: NTLs landsmøtenettsider for mer info om landsmøtet og forberedelsene

Innsending av forslag fra foreninger og landsforeninger
Leder og kasserer i foreninger og landsforeninger har tilgang til å sende inn forslag. Disse kan sende inn forslag fra NTLs landsmøteforslagsskjema (denne nettsiden krever at du logger inn.)

Man kan samtidig se en oversikt over innsendte forslag fra eget organisasjonsledd på den siden. Hvis du har vanskeligheter eller spørsmål knyttet til dette skjemaet, ta kontakt på hb@ntl.no eller fo@ntl.no

 

Grunnlagsdokumenter
Som grunnlag for forslag til Prinsipp- og handlingsprogrammet finner du her en linjert utgave av programmet.


Forslagene fra avdelingene

Forslagene fra avdelingene må sendes de respektive landsforeninger for koordinering, innstilling og samlet oversendelse til forbundet, jf. § 10.3. Denne vedtektsbestemmelsen forutsetter at landsforeningene:
- oversender samtlige forslag fra avdelingene (som har kommet inn til landsforeningen innen forslagsfristens utløp) - sammen med landsforeningens innstilling og/eller eventuelle nye forslag
- forsøker å omredigere/koordinere forslag fra avdelingene som omhandler samme tema og har samme utgangspunkt til ett forslag fra landsforeningen
- lager innstilling til alle andre forslag. Landsforeningen skal da angi om den er enig eller uenig i forslaget, og kan også eventuelt foreslå å skrive om forslaget helt eller delvis

 

Forslagsfrister
For å få like forslagsfrister i alle organisasjonsledd, jfr. vedtektenes §10.3, har forbundsstyret fastlagt avdelingenes frist for oversendelse av forslag til landsforeningen til 7. mars 2022.

Etter samme punkt i vedtektene er fristen for oversendelse av forslag til forbundet for foreninger, landsforeninger og NTL Ung 7. april 2022. På landsmøtet skal det foretas valg bl.a. til forbunds- og landsstyret, kontrollkomité og forbundskontoret. Fristen for å fremme kandidater til valgene fastsettes av den landsmøtevalgte valgkomiteen. Forannevnte frist gjelder derfor ikke valgene. Alle innkomne forslag på kandidater til de ulike vervene vil bli formidlet til valgkomiteen som velges på landsmøtet.

 

Forslagenes innhold
I utgangspunktet gir vedtektene og den foreløpige saklistas punkt 8 mulighet til å sende inn alle typer forslag til landsmøtet. Forbundet henstiller imidlertid organisasjonsleddene om bare å sende inn generelle og prinsipielle forslag samt forslag til de utsendte debattdokumentene. Konkrete krav til tariffavtalene, herunder sentrale- og lokale forhandlinger, hovedavtalene og lignende, bør eventuelt tas opp i forbindelse med forberedelser til tariff-/lønnsforhandlinger, og ved revisjoner av avtaleverket i perioden.

 

Tema
NTLs organisasjon