De fleste sentrale verv i NTL velges på landsmøtet
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Foreslå kandidater til sentrale verv

En forberedende valgkomite jobber med kandidater til sentrale verv fram mot landsmøtet. Har du forslag kan du sende det til komiteen innen 2. oktober.

Forbundsstyret nedsatte 20. oktober 2021 en forberedende valgkomite som skal forberede de valg som skal gjøres på landsmøtet. Komiteen skal gjennomgå valgene til forbunds- og landsstyret, forbundskontoret og øvrige valg på landsmøtet, herunder klarlegge hvem som ikke stiller til gjenvalg og registrere mulige kandidater til de ulike vervene gjennom kontakt med landsforeninger/foreninger.

Hensikten med dette arbeidet er å forenkle og tilrettelegge arbeidet for den landsmøtevalgte valgkomiteen som velges på landsmøtet. Det innsamlede materialet skal derfor også overleveres den landsmøtevalgte komiteen. Oversikt over kandidater deles ut til landsmøtedelegatene samtidig som den overleveres landsmøtekomiteen.


Komiteen ber om forslag på aktuelle kandidater til de ulike vervene innen 2. oktober 2022 på epost til til forvalg@ntl.no

Skjemaet nederst i nettsaken skal brukes ved innsending av forslag, og det skal være ett skjema per foreslått kandidat. Foreninger og landsforeninger skal oversende forslagene samlet til komiteen.

Merk at avdelinger må sende sine forslag til landsforeningen, som foretar en prioritering av forslagene. Alle forslag skal imidlertid videresendes til komiteen.

Merk også at alle foreslåtte kandidater må være forespurt og sagt seg villig.

Komiteen minner om 40-prosentregelen i forbundets vedtekter § 11 pkt 17 om kjønnsbalanse, samt at man ønsker at vervene skal gjenspeile mangfoldet blant medlemmene, herunder arbeidssted, yrkes- og utdanningsbakgrunn og alder. Forbundet ønsker at medlemmer med minoritetsbakgrunn blir bedre representert i de ulike verv og besluttende organer.

brev-fra-forberedende-valgkomite-LM-2022.pdf

Skjema-forslag-verv-LM22.docx

Tema
Landsmøte 2022