Framtida krever sterke fellesskap

People waving and smiling

Velkommen til NTLs landsmøte 2022

I dagene 7.- 11. november 2022 arrangerer NTL landsmøte på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo. Landsmøterepresentantene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte vedtak som legger føringer for hele vår organisasjon de neste fire årene fram til neste landsmøte.

Program for NTLs landsmøte 2022

Last ned saksdokumentene til landsmøtet

Saksdokumentene for sakene som skal behandles på landsmøtet finner du på saklistesiden. Dokumentene inneholder grunnlagstekst, innkomne forslag og landsstyrets innstillinger. Enkelte saker får ikke innstillinger før på landsstyremøtet i oktober, og disse dokumentene legges derfor ut etter dette.

Foreslå kandidater til sentrale verv

En forberedende valgkomite jobber med kandidater til sentrale verv fram mot landsmøtet. Har du forslag kan du sende det til komiteen innen 2. oktober.

Praktisk om landsmøtet

Her finner du diverse praktisk info om transport, mat og permisjon.

Representanter til landsmøtet

I henhold til NTLs vedtekter § 10 nr. 5 skal organisasjonsleddene melde inn til forbundet hvem som er valgt som representanter senest 5 uker før landsmøtet starter, altså innen mandag 3. oktober. Dette skal skje ved å registrere inn representantene på medlemsnett og sende inn fullmaktskjema. Utgangspunkt for representasjonsretten er antall betalende medlemmer i foreninger/landsforeninger ved utgangen av 4. kvartal 2021.

People waving and smiling

Reise og overnatting

Her kan du lese om reise, opphold og andre ting knyttet til de praktiske forberedelsene til landsmøtet.

People waving and smiling

Send inn forslag

Fristen for å sende forslag til landsmøtet gikk ut 7. april 2022. Alle organisasjonsledd i NTL, samt landsstyret, forbundsstyret og NTL Ung, kan sende inn forslag til landsmøtet. Avdelinger skal sende sine forslag til overliggende landsforening, som sender videre med sin innstilling.

People waving and smiling

Rundskriv

Her finner du rundskrivene som er sendt ut til organisasjonen i forbindelse med landsmøtet 2022.

People waving and smiling

Representanter

Her finner du frister og regler om representasjon på landsmøtet 2022.

People waving and smiling

Landsmøtedokumenter

Saksdokumentene med landsstyrets innstillinger og endelig forslag til sakliste vil bli sendt organisasjonsleddene senest 7. september 2022, jf. vedtektenes § 10.3. Dokumentene blir også lagt ut på disse nettsidene så snart de er klare.