Framtida krever sterke fellesskap

People waving and smiling

Velkommen til NTLs landsmøte 2022

I dagene 7.- 11. november 2022 arrangerer NTL landsmøte på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo. Landsmøterepresentantene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte vedtak som legger føringer for hele vår organisasjon de neste fire årene fram til neste landsmøte.

 

Under finner du foreløpig program. Det kan komme endringer i dette programmet.

Program for NTLs landsmøte 2022

11:00

Åpningsprogram m/ forbundsleders tale

12:00

Konstituering

13:30

Lunsj

14:30

Hilsningstaler, regnskap, beretninger og valg av komiteer

19:00

Slutt for dagen

09:00

Åpning

10:45

Prinsipp- og handlingsprogram og uttalelser

13:00

Lunsj

14:30

Prinsipp- og handlingsprogram og uttalelser fortsetter

19:00

Middag

20:00

Mulig kveldsmøte

23:59

Forventet møteslutt (forlenges om nødvendig)

09:00

Åpning

10:30

Organisasjonssaker, vedtekter, valg av forbundets ledelse

13:00

Lunsj

14:30

Valg av forbundets ledelse fortsetter

17:00

Møteslutt

19:00

Landsmøtefest

09:00

Åpning

09:30

Bevilgninger, organisasjonssaker og vedtekter

13:00

Lunsj

14:30

Votering: Vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og uttalelser, samt evt. utsatte saker

19:00

Middag

20:00

Mulig kveldsmøte

23:59

Forventet møteslutt (forlenges om nødvendig)

09:00

Åpning

09:30

Øvrige valg (ledelsen valgt onsdag)

12:00

Lunsj (enkel servering i foajeen)

12:20

Eventuelle gjenstående voteringer

17:00

Seneste møteslutt

NTLs prinsipp- og handlingsprogram for 2023-2026 er nå tilgjengelig på nett!

Endelig er den oppdaterte utgaven ute på nett!

Uttalelser fra landsmøtet

Landsmøtet i NTL vedtar en rekke uttalelser om aktuelle saker. Her finner du uttalelsene som ble vedtatt på landsmøtet i 2022.

Gjenopplev landsmøtet på stream!

Her kan du følge landsmøtet direkte! For hver økt kan du bla mellom de enkelte innleggene fra talerstolen.

Prinsipp- og handlingsprogram 2023-2026

Landsmøtet vedtok torsdag nytt prinsipp- og handlingsprogram.

People waving and smiling

Landsmøtedokumenter

Saksdokumentene med landsstyrets innstillinger og endelig forslag til sakliste vil bli sendt organisasjonsleddene senest 7. september 2022, jf. vedtektenes § 10.3. Dokumentene blir også lagt ut på disse nettsidene så snart de er klare.

 

People waving and smiling

Reise og overnatting

Her kan du lese om reise, opphold og andre ting knyttet til de praktiske forberedelsene til landsmøtet.

People waving and smiling

Vedtak fra landsmøtet

Her finner du det som er vedtatt av landsmøtet.

People waving and smiling

Rundskriv

Her finner du rundskrivene som er sendt ut til organisasjonen i forbindelse med landsmøtet 2022.

People waving and smiling

Representanter

Her finner du oversikt over representantene