Framtida krever sterke fellesskap

People waving and smiling

Velkommen til NTLs landsmøte 2022

I dagene 7.- 11. november 2022 arrangerer NTL landsmøte på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo. Landsmøterepresentantene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte vedtak som legger føringer for hele vår organisasjon de neste fire årene fram til neste landsmøte.

Program for NTLs landsmøte 2022

Foreslå kandater til sentrale verv

En forberedende valgkomite jobber med kandidater til sentrale verv fram mot landsmøtet. Har du forslag kan du sende det til komiteen innen 2. oktober.

Representanter til landsmøtet

I henhold til NTLs vedtekter § 10 nr. 5 skal lister over valgte representanter sendes forbundet senest 5 uker før landsmøtet starter, altså innen mandag 3. oktober. Utgangspunkt for representasjonsretten er antall betalende medlemmer i foreninger/landsforeninger ved utgangen av 4. kvartal 2021.

Send inn forslag til landsmøtet

Foreninger, landsforeninger, avdelinger, NTL Ung, landsstyret og forbundsstyret har etter vedtektenes § 10.3 rett til å sette fram forslag for landsmøtet. Avdelinger skal sende sine forslag til landsforeningen sin, mens foreninger og landsforeninger kan sende rett til forbundet med et eget digitalt forslagsskjema.

Grunnlagsdokumenter

Til bruk i forslagsarbeidet finner du her blant annet en linjert utgave av Prinsipp- og handlingsprogrammet 2019-2022 og NTLs vedtekter 2019-2022, samt landsstyrets saksdokumenter i saken om forbundets navn.

People waving and smiling

Reise og overnatting

Her kan du lese om reise, opphold og andre ting knyttet til de praktiske forberedelsene til landsmøtet.

People waving and smiling

Send inn forslag

Alle organisasjonsledd i NTL, samt landsstyret, forbundsstyret og NTL Ung, kan sende inn forslag til landsmøtet. Avdelinger skal sende sine forslag til overliggende landsforening, som sender videre med sin innstilling. Foreninger kan sende rett til forbundet.

People waving and smiling

Rundskriv

Her finner du rundskrivene som er sendt ut til organisasjonen i forbindelse med landsmøtet 2022.

People waving and smiling

Representanter

Her finner du frister og regler om representasjon på landsmøtet 2022.

People waving and smiling

Landsmøtedokumenter

Saksdokumentene med landsstyrets innstillinger og endelig forslag til sakliste vil bli sendt organisasjonsleddene senest 7. september 2022, jf. vedtektenes § 10.3. Dokumentene blir også lagt ut på disse nettsidene så snart de er klare