Konstituering

Sak 1: Åpning

Konstituering

Sak 4: Årsberetning og regnskap for 2018-2021

Konstituering

Sak 5: Prinsipp- og handlingsprogram 2023-2026, herunder uttalelser

Last ned:

 

Sak 5.1 med landsstyrets forslag, innkomne forslag og grunnlagsdokument

 

Innstillinger til Sak 5.2 Uttalelser legges ut etter landsstyremøtet i oktober.

Konstituering

Sak 6: Organisasjonssaker

Konstituering

Sak 7: Vedtektene

Konstituering

Sak 8: Øvrige forslag

Last ned:

 

Sak 8 - Innkomne forslag til 8.1 Øvrige saker

 

Saksdokumenter til sak 8.2 Bevilgninger legges ut etter landsstyremøtet i oktober.

Konstituering

Sak 9: Valg

Valgkomiteens innstillinger legges fram under landsmøtet

Konstituering

Sak 10: Avslutning