Lønn og avtaler i Spekter

spekter.jpg

Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen, har sterk statlig tilknytning eller har statlig finansiering.

Tariffstrukturen i Spekter består av Hovedavtalen samt en overenskomst i to deler; A-del og B-del. Hovedavtalen og overenskomstens A-del forhandles mellom de sentrale parter, LO Stat og Spekter og gjelder alle Spekters medlemsvirksomheter. Overenskomstens B-del forhandles mellom forbund og den enkelte virksomhet og inneholder lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet.

Spekter har 186 medlemsvirksomheter som sysselsetter 165 000 ansatte, og er Norges tredje største arbeidsgiverforening. NTL har ca. 3 200 medlemmer i Spekter-området. Forbundene i LO Stat har samlet ca. 55 000 medlemmer i Spekter-området.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble stiftet i 1993 som Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO). Meningen var at det skulle være en arbeidsgiverforening for virksomheter som var skilt ut fra statsforvaltningen som statlige foretak og aksjeselskap. De fleste medlemsbedriftene har en eller annen form for offentlig tilknytning, enten i form av eierskap eller at de i stor grad lever av offentlige midler. Medlemsvirksomhetene omfatter transportsektoren, logistikk, kultur, media, IKT, helseforetak, forskning m.v., og dekker servicebransjen, produksjonsvirksomhet og forvaltning.