Tariffoppgjøret

Sjekk ut LO Stat sitt tariffhefte for staten og Spekter-området med oversikt over forhandlingssystemene, ord og uttrykk og bakgrunn for oppgjørene.

Tidsplan tariffoppgjøret 2018

klokke.jpeg
Her ser du hvilke datoer som er satt opp for oppgjørene i de ulike tariffområdene og virksomhetene

Forutsetninger for oppgjøret

prosent.jpg
Hvordan bestemmes rammen? Hvor går skillelinjene? Og hvordan fungerer egentlig frontfaget?

Engasjer deg i oppgjøret!

snakkebobler-green.jpg
Finn ut hvordan du kan engasjere deg i og påvirke utfallet av tariffoppgjøret. Husk: Det er ditt tariffoppgjør!