Tariffoppgjøret

Sjekk ut LO Stat sitt tariffhefte for staten og Spekter-området med oversikt over forhandlingssystemene, ord og uttrykk og bakgrunn for oppgjørene.

Årets tariffoppgjør

tariff bilde.jpg
Datoer, nyheter og lenker videre til stoff om årets tariffoppgjør

Tidsplan tariffoppgjøret 2015

klokke.jpeg
Her ser du hvilke datoer som er satt opp for oppgjørene i de ulike tariffområdene og virksomhetene

Engasjer deg i oppgjøret!

snakkebobler-green.jpg
Finn ut hvordan du kan engasjere deg i og påvirke utfallet av tariffoppgjøret. Husk: Det er ditt tariffoppgjør!

Forutsetninger for oppgjøret

prosent.jpg
Hvordan bestemmes rammen? Hvor går skillelinjene? Og hvordan fungerer egentlig frontfaget?