Priser på LOfavør-forsikringene

stipend.jpg

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2019

 

Medlemskategori   Innboforsikring   Kollektiv Topp
Reiseforsikring
Soldatforsikring***
Ordinært medlem   kr. 82 per måned   kr. 85 per måned  
Student   inkludert    Tilbys ikke**  
Lærling   inkludert   Tilbys ikke**  
Pensjonist u/ 67 år
    inkludert*   kr. 1080 per år****  
Pensjonist o/ 67 år   inkludert*   kr. 1299 per år****  
Soldat 18-27 år   inkludert   inkludert kr. 546 per måned
Soldat 28-59 år   inkludert   inkludert kr. 738 per måned

 

* Forutsetter at du har vært tilknyttet LOfavør Innboforsikring sammenhengende de siste 10 år (via NTL eller annet LO-forbund). Hvis ikke er prisen lik den som gjelder for yrkesaktive.

** I fordelsprogrammet LOFavør tilbys studenter og lærlinger tilpassede forsikringer for denne gruppen. Les mer om dette.

*** Forsikringspakke for OR 2-4/Grenader eller Konstabel i Forsvaret. Les mer om disse forsikringene.

**** Pensjonister kan ikke tegne ny reiseforsikring, kun videreføre aktive reiseforsikringer fra tiden som yrkesaktivt medlem.