En solid fagforening i ryggen

sammen.jpg

Trygghet og utvikling på jobben er viktig for alle. Vi i NTL tenker på dette hele tiden. Det er vår jobb å passe på at du opplever at du arbeider på en trygg arbeidsplass og i et godt arbeidsmiljø. Vi mener at du skal ha en lønn å leve av og en arbeidstid å leve med.

Du slipper å stå alene!
På arbeidsplassene rundt om i Norge finnes 3 000 NTL-tillitsvalgte. Disse er godt skolerte og kan bistå deg når du behøver hjelp, eksempelvis ved en konflikt på arbeidsplassen.

Sikkerhet rundt lønns- og arbeidsvilkår
Som NTL-medlem får du hjelp til å kreve de lønns- og arbeidsvilkårene som du har rett til etter avtaleverket som gjelder for den virksomheten du jobber i. Under tariffoppgjørene arbeider NTL for at alle skal sikres en jevn og god lønnsutvikling, uansett hvor du jobber og hva du jobber med.

Medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet
Medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen er sikret i avtaleverket for de aller fleste bransjer og virksomheter i Norge. Som NTL-medlem har du tillitsvalgte i ryggen som jobber aktivt for å bruke disse rettighetene og sikre din medbestemmelse i hverdagen.