I jobb

ordinart-medlem.jpg

Yrkesaktive som melder seg inn i NTL blir ordinære medlemmer. Kontingenten er da 1.1 % av pensjonsgivende lønn + premie for LOfavør innboforsikring og LOfavør reiseforsikring. Utgifter til fagforeningskontingent kan trekkes fra på skatten.

Som ordinært medlem er du omfattet av LOfavør kollektiv hjemforsikring medmindre du reserverte deg mot dette ved innføringen av ordningen i 1980. Som ordinært medlem er du også omfattet av LOfavør kollektiv Topp reiseforsikring medmindre du har reservert deg mot dette, og denne forsikringen kan du fortsatt velge å reservere deg mot.

Husk å gi beskjed til NTL hvis du bytter arbeidsgiver. Les mer om bytte av jobb