Hva koster medlemskapet?

Kontingenten til NTL er 1,1% av inntekten* din. I tillegg betaler du premie for LO favør kollektiv Hjemforsikring og LO favør kollektiv Topp reiseforsikring (se gjeldende priser). Reiseforsikringen er det anledning til å reservere seg mot.

* For medlemmer av Statens pensjonskasse legges innskuddspliktig lønn til SPK til grunn. For medlemmer som ikke er med i Statens pensjonskasse brukes stillingens hovedlønn.

Utgifter til fagforeningskontingent kan trekkes fra på skatten. Beløpsgrensen for fagforeningsfradrag er kr. 3.850. I tillegg kommer de besparelsene man kan gjøre gjennom å benytte seg av de gode tilbudene som er tilgjengelig gjennom LO Favør, som for enkelte kan utgjøre flere tusen kroner.

Studentmedlemskap i NTL/LO koster bare kr 250 per semester, inklusive innboforsikring. Som studentmedlem kan du i tillegg tegne reiseforsikring år hvis du ønsker det (se gjeldende priser). Studentmedlemmer har også tilgang på medlemsfordelene gjennom LO favør på lik linje med ordninære medlemmer.

Lærlingemedlemskap koster kr 42 per måned, inkludert innboforsikring. Som lærlingemedlem kan du i tillegg tegne reiseforsikring år hvis du ønsker det (se gjeldende priser).

Nyttige lenker:

LO favør

NTLs kollektive reiseforsikring

NTLs kollektive hjemforsikring