Hovedtariffoppgjøret i Staten starter

Hovedtariffoppgjøret i staten innledes klokka 10 med overlevering av åpningskrav/tilbud.

Sted:
Startdato: 05.04.2018
Sluttdato: 01.05.2018
-