Lagring av offentilige data - for viktig til å gamble med

Mer info:

https://arendalsuka.no/event/user-view/11832

Sted: Bankgården, Arendal
Dato: 14.08.2019
-