I dybden: Nedleggelse av skattekontorer

Høsten 2010 ble det klart at over hundre små skattekontor rundt om i Norge står i fare for å bli nedlagt. NTL jobber aktivt for å sikre de ansattes rettigheter i omorganiseringsprosesessen.

Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2011 at skattedirektøren ville bli gitt fullmakt til å legge ned skattekontorer med mindre enn 5 ansatte. NTL har kjempet mot at denne fullmakten skal brukes til å legge ned alle kontorer som har mindre enn fem ansatte uten en grundig gjennomgang av hvert enkelt tilfelle.

Våren 2011 ble 48 skattekontorer besluttet nedlagt, og i oktober ble det bestemt at ytterligere 55 kontorer skal legges ned i 2012. NTL og de andre fagforereningene i skatteetaten har vært i forhandlinger med etaten om kompensasjonsordninger for de som har sitt arbeidssted ved kontorene.

Signaler fra Skattedirektøren tyder på at fullmakten fra regjeringen kommer til å benyttet tilnærmet fullt ut. NTL frykter konsekvensene av en slik massiv nedleggelse, både for arbeidstagerne og for tjenestetilbudet.

NTL Skatt stiller seg i en pressemelding "tvilende til at stortinget ved fullmakten som er gitt ønsker et land med store svarte hull i forhold til service overfor skatte- og avgiftspliktige borgere. Det vil bli vanskeligere å gjøre opp for seg og være en lovlydig borger. I Norge unndras i dag betydelige beløp til beskatning, også i distriktene."

Saken oppdateres.