Tema: Internasjonalt

globe.gif

NTLs internasjonale engasjement spenner fra medlemskap og deltagelse i de internasjonale sammenslutningene på nordisk, europeisk og globalt nivå til konkrete samarbeidsprosjekter med søsterorganisasjoner i andre land. NTL samarbeider dessuten med Norsk Folkehjelp og deres prosjekter i land i Sør.

Enkelte av NTLs organisasjonsledd har egne internasjonale forbindelser og prosjekter med samarbeid om konkrete faglige spørsmål.


 

NTL er medlem av tre internasjonale sammenslutninger:

  • Public Service International (PSI)   www.world-psi.org
    PSI er en internasjonal faglig sammenslutning for forbund i offentlig sektor og er en offisielt anerkjent ikke-statlig organisasjon (NGO) for offentlig sektor i ILO. PSI er akkreditert i UNESCO, ECOSOC og UNCTAD og samarbeider også med Fri Faglig Internasjonal (FFI). Viktige saker på PSI sin dagsorden er arbeid for offentlige tjenester av god kvalitet, sosial dumping, likestilling, diskriminering og faglige rettigheter. Vi har fagforeningsbrødre- og søstre i mange land som jobber hardt under svært kummerlige forhold, i regimer som ikke verdsetter faglig samarbeid.

  • European Federation of Public Service Unions (EPSU)   www.epsu.org
    EPSU er en europeisk sammenslutning for fagorganiserte og den europeiske delen av PSI. EPSU sin dagsorden er i stor grad rettet mot de saker EU setter på dagsorden. Gjennom EPSU har NTL blant annet mulighet til å delta i møter, høringer og arbeidsgrupper vedrørende nye EU-direktiver. Et annet viktig punkt er den sosiale dialogen og utvidelsen av EU. EPSU er en viktig aktør i den sosiale dialogen og i arbeidet for offentlige tjenester av god kvalitet.


  • Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation (NOFS)
    Nordens Offentligansattes Faglige Samorganisasjon ble dannet i 1998 for å formalisere arbeidet med internasjonale faglige spørsmål blant de nordiske medlemsforbundene i EPSU og PSI . Hensikten er å styrke de nordiske medlemsforbundenes mulighet for påvirkning og deltakelse i PSI og EPSU.
Internasjonalt arbeid utenfor Europa

NTL har et vidt internasjonalt engasjement. Dette engasjementet har som utgangspunkt landsmøtets vedtak hvor vi skal drive solidaritets- og utviklingsarbeid i samarbeid med LOs internasjonale avdeling. I dag har samarbeider vi med LO om et prosjekt i Malawi. NTL vurderer også om vi skal gå inn i et liknende prosjekt i Swaziland.

NTL har også vært aktive sammen LO og andre organisasjoner for at Norge ikke skal ratifisere frihandelsavtale med Colombia uten at det i avtalen settes klare krav til at rett til menneskerettighetene respekteres. For fagbevegelsen er det særlig viktig at arbeidstakere for organisere seg, at de fritt kan velge sine tillitsvalgte og at forfølgelse og drap av tillitsvalgte opphører. Så langt har ikke regjeringen fulgt opp dette.

NTLs samarbeid med søsterorganisasjoner

NTL samarbeider med våre søsterorganisasjoner i tre land: Malawi, Swaziland og Slovakia. Samarbeidet koordineres gjennom LO. Prosjektene finansieres gjennom egne midler, EØS-midler og NORAD. 

Slovakia

NTL er i ferd med å inngå partnerskapsavtale med SLOVES. SLOVES er en ung fagorganisasjon i Slovakia som organiserer arbeidstakere innenfor område som tilsvarer NAV i Norge. SLOVES har søkt om og fått 50.000 euro til prosjektet. NTL skal bidra og være med på å styrke ordinasjonen. I tillegg vil vi dele erfaringer med dem i forhold til medbestemmelse og tariffavtaler.

Malawi

NTL har samarbeidet med søsterorganisasjonen vår i Malawi, Civil Service Trade Union of Malawi (CSTU), siden 2006.

Malawi ligger i Sørøst-Afrika og grenser til Mosambik, Tanzania og Zambia. Malawi var britisk koloni til 1963 og deretter et diktatur fram til 1993 da landet ble et flerpartidemokrati. Malawis 15 millioner innbyggere er blant de aller fattigste i verden med et brutto nasjonal­produkt per innbygger på USD 326, det vil si under én dollar om dagen. Fagbevegelsen i Malawi er relativt ung. Malawi Congress of Trade Unions (MCTU), som tilsvarer norsk LO og der CSTU er medlem, ble grunnlagt i 1999.
Samarbeidsprosjektet fokuserer på skolering og kapasitetsbygging for å styrke den demokratiske fagbevegelsen. 

Swaziland

NTL startet å samarbeide med søsterorganisasjonen vår National Public Services and Allied Workers’ Union of Swaziland (NAPSAWU) i 2013.

Swaziland er Afrikas siste absolutte monarki. Landet er et lavere middelinnkomstland, men på grunn av ekstremt stor ulikhet og overforbruk av kongefamilien, har store deler av befolkningen dårligere kår enn i lavinnkomstland. 70 prosent lever under fattigdomsgrensen, de har verdens høyeste forekomst av HIV/AIDS og fallende levealder. På grunn av steil motstand mot alle reformkrav har de lite samarbeid med andre land og internasjonale organisasjoner. Politiske partier er forbudt, og alle valg kontrolleres i praksis av kongen. Fagbevegelsen i Swaziland er noen av svært få organisasjoner som opererer legalt, selv om deres organisasjonsfrihet også blir begrenset.

Samarbeidsprosjektet fokuserer på skolering og kapasitetsbygging for å styrke den demokratiske fagbevegelsen og gjennom det bidra til en demokratisk utvikling av landet.