Tema: Velferdsstaten

for-velferdsstaten-logo.jpg

Velferdsstaten er vårt politiske og demokratiske redskap for å sikre sentrale samfunnsverdier og bidra til rettferdig fordeling av goder og byrder. Kombinasjonen av folkevalgt styring og offentlig velferd gir en unik mulighet til å skape en forvaltning og et samfunn som sikrer økonomisk og sosial trygghet for alle innbyggerne.

Velferdsstaten ble skapt for å løse sosiale problemer og bedre folks levekår. Oppbyggingen av en omfattende velferdsstat har gjort Norge til et av verdens beste land å leve i og det samfunn i verden hvor de sosiale forskjellene er minst.