Tema: Miljø

klimalosning-nedenfra.jpg

NTL mener forbruks og produksjonsmønstrene må legges om i hele verden. Hensynet til miljø og rettferdig fordeling mellom fattige og rike land må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk.
NTL mener Norge må være en miljøpådriver internasjonalt og være et foregangsland i nasjonal politikk. Vi må både gjennomføre utslippsreduksjoner og andre prioriterte miljø- og klimatiltak innenlands, og bidra til finansiering av slike tiltak i fattige land.

I NTL jobber vi med klima og miljø både politisk og i organisasjonen.Broen til framtiden

Sammen med andre organisasjoner innenfor fagbevegelsen, miljøbevegelsen og kirken deltar vi i nettverket 
Broen til framtiden: http://broentilframtiden.com/


Gjennom dette nettverket jobber vi for folkeopplysning og gjennomslag for gode politiske løsninger for en grønn og rettferdig omstiling. Vi arrangerer en årlig klimakonferanse som er åpen for alle: http://broentilframtiden.com/konferanser/

Nettverket har også vært med på å utgi tre bøker, sist an antologi der NTL bidro med et kapittel.

NTLs klimaveileder
Vil du gjøre noe for at din arbeidsplass bidrar positivt til klimaløsningen? I klimaveilederen finner du tips om hvordan du som NTL-medlem kan jobbe for et bedre arbeid for ytre miljø på din arbeidsplass.

Last ned: NTLs klimaveileder

Du finner mer om NTLs miljøpolitikk i NTLs prinsipp- og handlingsprogram.

Les også: Uttalelse om miljø fra NTLs landsmøte 2014