NTLs prinsipp- og handlingsprogram

PHP-2015-18.jpg

NTLs prinsipp- og handlingsprogram vedtas av NTLs landsmøte og gjelder for hele landsmøteperioden. Landsmøtet i november 2018 vedtok nytt program for 2019-2022. Dette vil vi legge ut så snart det er språkvasket.

Generelt om programmet

Prinsipp- og handlingsprogrammet er NTLs viktigste politikkdokument. Programmet fastslår NTLs prioriterte satsingsområder og faglige krav til medbestemmelse i arbeidslivet, personalpolitikken og lønns- og tariffpolitikken.