Kulturløft nummer 3

kulturdepartementet.jpg

- Vi er det eneste regjeringsalternativet som vil følge opp målsetningen om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturen," sa statsminister Jens Stoltenberg da regjeringen la fram den tredje utgaven av Kulturløftet. Torsdag 22. august kan du diskutrere kulturpolitikk på NTLs kulturpolitiske konferanse på Dansens hus i Oslo.

Les mer om og meld deg på NTLs kulturkonferanse her.

Kulturløftet 3 følger opp innspillene fra Enger-utvalget om økt satsing på den kulturelle grunnmuren. Biblioteksektoren, kulturskolene, kor, korps og frivillig sektor får alle et løft gjennom Kulturløftet 3.

Pengene til kulturløftet kommer i statsbudsjettene

Les mer på Kulturdepartementet sine nettsider