- Trygge mennesker skaper mer

tajik-kvad.jpg

- Høyresiden mener kulturlivet blir friere hvis vi reduserer de offentlige bevilgningene og satser mer på private gaver. Jeg mener kulturlivet blir friere og mer skapende med en sterk og stabil offentlig finansiering, for trygge mennesker skaper mer, sa kulturminister Hadia Tajik på NTLs kulturkonferanse torsdag. 

- Regjeringen mener kulturlivet er fritt når det har handlingsrom uten å måtte stå med lua i hånda overfor den private kapitalen. Derfor vil vi opprettholde finansieringsnivået på 1% av statsbudsjettet til kultur, sa Tajik.

Kulturministeren satte fokus på verdiskapingen i kultursektoren og var opptatt av å se kulturen ikke bare som en kostbar sak med en kunstnerisk verdi, men også som en verdiskapende næring for landet.

- Verdiskapingen i kultursektoren har økt, og den har økt mer enn i økonomien for øvrig. Vi tenker stadig ofte på kultursektoren som en viktig næring for landet vårt, et sted der vi kan skape nye gode og trygge arbeidsplasser. Kulturen er ikke bare noe vi kan leve for, men også noe vi kan leve av, poengterte Tajik.