Kulturens grunnforskning

rasmussen-kvad.jpg

- Ikke all kunst er umiddelbart salgbar. På samme måte som vi i forskningen skiller mellom grunnforskning og anvendt forsking, må vi i kunsten kunne operere med et skille mellom den kunsten som kan forventes å dra inn penger, og den kunsten som er nødt til å foregå i forkant for at den andre kunsten skal kunne være mulig, sa LO-sekretær Reneé Rasmussen på Kulturkonferansen. 

- For oss i kulturlivet føles dette valget som et skjebnevalg. Det går veldig raskt å rive ned noe, og det kan ta lang tid å bygge det opp igjen. Fjernes Pressestøtten kan aviser som dagsavisen, Klassekampen, Vårt Land og Nationen forsvinne.

Rasmussen satte fokus på det administrative støtteapparatets betydning for kultursektoren.

- Det er viktig med et godt administrativt støtteapparat også i kunsten. Uten et apparat av administrative kulturarbeidere kan ikke den utøvende kunsten utfolde seg. Det er påfallende at det som ofte nedsettende blir betegnet som byråkrati ikke verdsettes så snart det er snakk som en virksomhet som enten er offentlig eller får offentlige tilskudd, sa Rasmussen.

LO-sekretæren oppfordret til å ikke være redde for å snakke kulturpolitkk – i og utenfor valgkampen.

- For ti år siden hadde vi hodet enda lenger under vann. Nå tør vi å tenke tanker vi ikke gjorde da, vi tør dse for oss et bedre kulturliv og heve stemmen om det.