Mange gode satsinger i statsbudsjettet

John-Leirvaag.jpg

-Her er det mange gode satsinger som jeg gjerne ser at stortinget gir sin tilslutning til, sier NTL-leder John Leirvaag om forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram idag. Leirvaag er særlig god fornøyd med fortsatt satsing på velferd og mer penger til IKT-løsninger i etatene.

- NTL er også glade for at studiestøtten utvides til 11 måneder, at det etableres flere studieplasser innen høyere utdanning, for økt finansieringsgrad for bygging av studentboliger, tiltak for mer miljøretta næringspolitikk og innfrielse av kulturløftet, sier Leirvaag.