Underskriftskampanje for åpning av Gaza-Egypt-grensen

overlevering-underskrifter-kvad.jpg

I går, den 28. november var NTL Student på besøk hos den egyptiske ambassaden for å overlevere mer enn 10 000 underskrifter for å få åpnet Rafah-grensen, deriblant signaturer fra flere ministere, EU- parlaments medlemmer og menneskerettsaktivister rundt om i verden.

Dr. Abeer Bassiouni Radwan ved Egypts ambassade tok imot brevet og underskriftskampanjen. Foto: Hallvard Berge

NTL Student støtter ikke smugling av våpen og narkotika i de underjordiske tunnelene som går mellom Gaza og Egypt, men så lenge grensene er stengte er dette eneste måte å få inn livsnødvendig utstyr som medisiner, bensin og byggingsmateriale til Gaza. Slik sett støtter vi opp om de underjordiske tunnelene, som nå ødelegges fra egyptisk side, så lenge grensene til Gaza holdes stengt. Vi tar avstand fra blokaden til sjøs og i luftrom, og oppfordrer Israel til å oppheve dette.

”NTL Student oppfordrer andre forbund i LO og Norsk Folkehjelp til aktivt å samarbeide med oss i denne saken.” Sier Lene Oline Sedolfsen, leder av NTLs Studentfagutvalg. ”Målet må være at vi i fellesskap kan bidra konstruktivt for å bistå Gazas lokalbefolkning i denne vanskelige situasjonen, som er i ferd med å bli en alvorlig humanitær situasjon. Sammen ønsker vi å fremme internasjonal solidaritet med Palestina, samt bevisstgjøring rundt dagens fastlåste og alvorlige situasjon for lokalbefolkning, ungdom og studenter i Gaza.” 

Nedenfo kan du lese brevet NTL Student overleverte til Egypts ambassade.