Familiefiendtlig arbeidslivsforslag

eriksson-og-solberg.jpg

NTLs landsstyre mener forslagene fra regjeringen Solberg vil gi flere usikre jobber, lengre arbeidsdager, mer søndagsarbeid og mer overtid. Arbeidsministeren hevder at regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil gi et mer trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. Realiteten er at forslaget vil føre til mer utrygghet og et mindre familievennlig arbeidsliv. 

Gjennomføres forslagene vil de bety et langt skritt i retning av et todelt arbeidsliv med et A-lag bestående av arbeidstakere med fast stilling, stabil inntekt og mulighet til å få lån til bolig. Et B-lag vil bestå av midlertidige ansatte med usikker økonomi. De vil ha en mer utrygg arbeidshverdag, være mer utsatt for helseproblemer og kan fort bli presset til å jobbe lange arbeidsdager.

Økt adgang til å ansette arbeidstakere midlertidig og lengre arbeidsdager vil særlig ramme unge i som ønsker å etablere seg med familie og bolig.

Regjeringen Solberg foreslår å øke adgangen til å ansette flere i midlertidige stillinger. Dette henger dårlig sammen med regjeringserklæring hvor de har et mål om at omfanget av midlertidighet i offentlig sektor skal reduseres. Flere midlertidige ansatte vil gi arbeidsgiverne mulighet til å presse ned lønnsnivået og det er derfor ikke rart at arbeidsgiverforeningene applauderer forslagene. 

NTLs landsstyre mener at forslagene fra regjeringen først og fremst vil gi mer fleksibilitet for arbeidsgiverne for å presse folk til å jobbe mer. Det er ikke mer familievennlig å åpne opp for flere midlertidig ansatte, mer søndagsarbeid og mer overtid. Mindre begrensninger på adgangen til å pålegge overtidsarbeid vil føre til at arbeidsgivere forventer at arbeidstagerne er mer tilgjengelig på tidspunkt de nå har til fritid og familietid.