Markering mot regjeringens arbeidslivsreform

faner.jpg

Torsdag 19. juni arrangerer LO i Oslo en fanemarkering mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven på Youngstorget kl. 13.00. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la i forrige uke fram forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven som innebærer liberalisering av arbeidstidsbestemmelsene og reglene for midlertidig ansettelse og innleie fra vikarbyrå. NTL oppfordrer alle orgledd til å delta på arrangementet eller arrangere tilsvarende markeringer andre steder i landet.