Baklengs inn i fremtiden?

AML-80.jpg

LO har laget en brosjyre og et presentasjonsopplegg om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som kan være nyttig både for den enkelte og som grunnlag for diskusjoner og politisk arbeid i organisasjonsledd og på arbeidsplassene.