- Midlertidighet skaper usikkerhet

- Regjeringens forslag vil skape stor usikkerhet og mindre muligheter for de med stadige korttidsjobber. Det vil også bli vanskeligere å få folk til å varsle om kritikkverdige forhold i jobben. Jeg er også redd for at vi vil få en lavere organisasjonsprosent enn i dag. Redselen for å organisere seg vil bli større, sier leder i NTL Brønnøysundregistrene Kjetil Mathiesen til Brønnøysund Avis.

Mathiesen mener dagens ordning fungerer godt. - JEg mener vi har en veldig god ordning idag, med prøvetid der arbeidsgiver og arbeidstager kan finne ut om det er rett match, og der arbeidstagerne har trygghet og rettigheter. Det nye forslaget er blottet for det. Da blir det vanskeligere å stille krav, og enda vanskeligere å være uenig med ledelsen.