samisk flagg

Lihku beivviin sámi álbmogii!

NTL gratulerer på samenes nasjonaldag som er idag, 6. februar. Nasjonaldagen, som også kalles Samefolkets dag, feirer årsdagen for det første samiske landsmøtet, som kom sammen i Trondheim i 1917. Dagen er offisiell flaggdag i Norge, og er en felles dag for Norge, Sverige, Finland og Russland.

Publisert: 06.02.2015, sist endret 06.02.2019


Siden det ikke føres noen statistikk over hvem som er samer er det ingen som vet nøyaktig hvor mange samer det finnes, men anslagene varierer mellom 50.000 og 80.000, hvorav om lag 40.000 i Norge (snl.no).

NTL organiserer en rekke virksomheter med samisk tilknytning eller ansvarsområde, bl.a. Nordisk Samisk Institutt, Samisk Studieutvalg, Samisk Nasjonalteater, Sametinget, Samisk Kulturråd, Sameskolen i Midt-Norge, Norske Samers Riksforbund, Samisk Språkråd, Samisk Utdanningsråd, De Samiske Videregående skoler, Samisk Næringsråd, Samisk Høgskole, NRK Sami Radio, Samisk senter for samtidskunst, samt Reindriftsforvaltningen i Alta, som nylig ble slått sammen med Statens Landsbruksforvaltning til Landbruksdirektoratet.

NTLs landsstyre har en vedtektsfestet samisk observatør. For tiden er det Anne Marie Hætta fra NTL NRK som har dette vervet. Hætta jobber til daglig i NRK Sápmi i Karasjok.