NTLs vedtekter 2019-22

vedtekter

NTLs vedtekter for landsmøteperioden 2019-2022 er nå tilgjengelig på nett og vil bli tilgjengelig for bestilling i web2print i begynnelsen av januar. Vedtektene omfatter både forbundets vedtekter og normalvedtekter for organisasjonsleddene i NTL.