- Hvordan kan de kalle dette for arbeidstagernes beste?

AML-80.jpg

-Jeg mangler ord for å beskrive hva jeg mener om denne regjeringen, når de sier at mer søndagsarbeid, mer overtid, mindre kompensasjon for hjemmevakt, ingen kollektiv søksmålsrett skal være til det beste for arbeidstakerne, sa NTL-leder John Leirvaag til NTL-magasinet etter pressekonferansen der regjeringen og støttepartiene presenterte de endelige forslagen til endringer i arbeidsmiljøloven.

– Åpningen for mer søndagsarbeid, mer overtid og lengre daglig, ukentlig og månedlig arbeidstid kommer til å føre til at mange arbeidstakere blir presset til å jobbe mer, lengre og til andre tider enn de selv ønsker. I den grad det er kryssende interesser mellom krav fra arbeidsgivere, brukere, kunder og eiere på den ene siden, og arbeidstakerne på den andre siden, vil arbeidstakeren komme til kort uten vernet fra loven, sier Leirvaag til NTL-magasinet.

Regjeringen har også satt ned et utvalg som skal vurdere endringer i tjenestemannsloven, som på en del områder inneholder andre bestemmelser enn det som er regulert i arbeidsmiljøloven for statlig ansatte. LO Stat er representert i utvalget.

De fire samarbeidspartiene sier de vil endre mandatet til lovutvalget som er nedsatt av regjeringen til å gjennomgå tjenestemannsloven, med sikte på å redusere bruken av midlertidighet i staten, særlig når det gjelder de lengste midlertidige ansettelsene. 

Les hele saken på NTL-magasinet sine nettsider