Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og NHO

avtale.jpg

- Dette er et solidarisk oppgjør der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften. Det er viktig for oss, og i tråd med vedtaket i LOs representantskap, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

LO og NHO ble i mellomoppgjøret enig om et tillegg på 1,75 kroner i timen, (3 500 kroner per år) for medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 431.126 kroner.

- LO har en tradisjon for å ta ansvar i vanskelige tider. Det gjør vi også i år. Vi tar hensyn til bedriftene i en utfordrende situasjon for norsk næringsliv. Nå håper jeg regjeringen viser det samme ansvaret, lytter til partene og reverserer innstrammingen i permitteringsregelverket, sier Kristiansen.

FAKTA OM OPPGJØRET:
• Omfatter rundt 175 000 medlemmer.
• Rammen på oppgjøret er beregnet til 2,7 prosent.
• Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode.
• Halvparten av kvinnene som omfattes av oppgjøret får lavlønnstillegg.
• Lavlønnstillegget tilfaller 20 prosent av de som omfattes av oppgjøret.