Frykter TISA-avtalen, krever åpenhet og innsyn

globe.gif

Den 18. april 2015 er den internasjonale aksjonsdagen mot de nye frihandelsavtalene TTIP og TISA. Norge er aktivt med i TISA-forhandlingene og åtte fagforbund står sammen om en felles uttalelse.

Disse avtalene tilsidesetter demokratiet, reduserer det politiske handlingsrommet og gir store multinasjonale selskaper rettigheter på bekostning av blant annet helse, matsikkerhet, miljø og arbeidsvilkår.

Målet med disse avtalene synes å være liberalisering for å gi internasjonale selskaper enklere tilgang til tjenester i hele frihandelsområdet. De tjenestene som betyr mest for vanlige folk; de offentlige velferdstjenestene, står i stor fare for å bli åpnet enda mer for kommersielle storselskaper innen for eksempel sosialtjenester og infrastruktur som energi, vann og renovasjon. 

Les felles uttalelse fra 8 forbund nedenfor og NTL's landsmøteuttalelse.

Se alle arrangementer over hele verden på https://www.globaltradeday.org/