- Norge må støtte resolusjoner mot atomvåpen!

Anne-Marte-Skaland-og-Marit-Berger-Roesland.jpg

I dag starter voteringene i FNs førstekomitè for sikkerhet og nedrustning, og det ser det ut til at regjeringen vil svikte både atomvåpensaken og Stortinget. Nå reagerer store deler av norsk sivilsamfunn, som i dag leverte en appell til statsministeren: Norge må støtte de viktige FN-resolusjonene for atomnedrustning! – Vi forventer at regjeringen lytter til denne beskjeden, som er en påminning om kravet fra Stortinget, skriver daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland i en pressemelding.

ICAN skriver videre:

Under den rødgrønne regjeringen startet Norge i 2012 det såkalte humanitære initiativet vedrørende atomvåpen, og arrangerte den første og banebrytende konferansen om atomvåpens humanitære konsekvenser. – Det humanitære initiativet har skapt mer dynamikk og optimisme innen kjernefysisk nedrustningsarbeid enn vi har opplevd på flere tiår, forklarer Skaland. – Fra at atomvåpen ble sett på som symboler og avskrekkingsmekanismer, har fokuset blitt satt på det de faktisk er: inhumane masseødeleggelsesvåpen som utsetter oss for enorm risiko. Initativet har ført fram til Det humanitære løftet (2015) om å “tette hullet i folkeretten” og jobbe for å “stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen”, som over 120 land nå har sluttet seg til.

– Et stort flertall av verdens stater har sett seg lei på den fastlåste atomvåpensituasjonen, sier rådgiver i ICAN, Sigrid Z. Heiberg, som har vært i New York og fulgt prosessen i FN. – Det er derfor foreslått fire sterke resolusjoner, som har til formål å bidra til framgang innen kjernefysisk nedrustning. Resolusjonene har støtte fra en lang rekke land, men altså ikke fra Norge, noe som er svært oppsiktsvekkende. Det burde være uproblematisk for den norske regjeringen å støtte dem.

Flertallet på Stortinget ba i sommer regjeringen om å ta en lederrolle i kampen for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Derfor reagerer mange på det som blir oppfattet som en alvorlig snuperasjon fra den norske regjeringen, og et linjeskifte i norsk utenrikspolitikk. – Om Norge ikke stemmer for den humanitære resolusjonen, er dette et løftebrudd. Da må utenriksministeren svare for seg, sa Torstein Tvedt Solberg (Ap), som nå har sendt inn spørsmål til onsdagens spørretime i Stortinget.

Norsk Folkehjelp er blant organisasjonene som har stilt seg bak dagens appell til statsministeren. Generalsekretær Liv Tørres mener at dersom regjeringen ikke snur, låner de krefter til atomvåpenstater som forsøker å stanse det humanitære initiativet og hindre at det fører til oppstart av internasjonale forhandlinger for å forby atomvåpen.

Blant de tilsluttede enkeltpersonene er kjente artister som Bjørn Eidsvåg og Åse Kleveland. Sistnevnte opptrådde på den store konserten for et atomvåpenforbud Oslo i august, der over 6000 mennesker møtte opp. Også en rekke religiøse leder stiller seg bak kravet. – Norge må ta ansvar for en tryggere verden, og stemme ja til resolusjonene for atomnedrustning, sier biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen.