De statsansattes ytringsfrihet i faglige spørsmål

dagsnyttatten-lund-larsen-og-tetzschner.jpg

Se leder i NTL IMDi Marit Lund Larsen og Høyres Michael Tetzschner diskutere de statsansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt og deres anledning til å uttale seg i faglige og politiske spørsmål på Dagsnytt Atten 8. februar. NTL IMDi sendte et høringssvar om regjeringens forslag til innstramninger i