Ny rapport fra NTL om forsknings- og utdanningspolitikk

forskningsrapport.png

Det er i dag stor uenighet om tilstanden i høyere utdanning og forskning.  Hvordan skal midlene til sektoren fordeles og brukes? Hvordan skal samfunnet få best mulig igjen for investeringene? Hva er fornuftig organisering? Dette er noen av de sentrale temaene i NTLs nye rapport.

En arbeidsgruppe med NTL-medlemmer fra universitets- og forskningssektoren har med rapporten lagt fram de viktigste utviklingstrekkene innenfor høyere utdanning i dag, blant annet kommersialisering av sektoren, elitesatsing, mål- og resultatstyring, kvalitet i utdanning, usikre ansettelsesforhold  og internasjonalisering.  

Arbeidsgruppen har også utarbeidet forslag til politikk som skal ut på høring i organisasjonen.  Etter høringsrunden skal politikken vedtas i forbundsstyret, og utgis i eget hefte. Paul Bjerke har vært sekretær for arbeidsgruppa og har skrevet rapporten. Han er forsker i De Facto - Kunnskapssenter for fagorganiserte og er også professor ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda.

Arbeidsgruppen har bestått av: 
Aksel Hagen, NTL HiL, førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Katharina Sass, NTL UiB, stipendiat ved Sosiologisk institutt
Knut Kjelstadli, NTL UiO, professor i samtidshistorie
Mariann Solberg, NTL UiT Norges Arktiske Universitet, postdoktor, Digitale medier, IKT og læring Universitetspedagogikk Ellen Schrumpf, NTL HiT, professor, Institutt for kultur- og humanistiske fag
Clara Lukner Stømsvik, NTL Nordlandsforskning, cand. paed., forsker på skole og oppvekst
Bente Rasmussen, NTL NTNU, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Manfred Heun, NTL NMBU, professor, Naturforvaltning
Ronny Kjelsberg, NTL HiST, høgskolelektor, Fakultet for teknologi
Rune Fredriksen, NTL IFE, forsker, Institutt for energiteknikk
Marianne Andenæs, NTL Ung, student i statsvitenskap, sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon
Kjersti Barsok, NTL forbundskontoret, 1. nestleder
Thomas Sandvik, NTL forbundskontoret, forbundssekretær
Lisbet Bjone, NTL forbundskontoret, informasjonsrådgiver
Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i LO, har vært tilknyttet arbeidsgruppa.