Støtt Vest-Sahara

finnenfeil.jpg

Uttalelse fra NTL Ung Konferansen 2016: Vest-Sahara kalles Afrikas siste koloni, og har i FN status som en av de siste uløste kolonispørsmålene. I 1975 ble Vest Sahara frigjort fra spansk kolonistyre, men samtidig ble kontrollen overtatt av Mauritania og Marokko. Mauritania har siden trukket seg ut av landet, mens Marokko fortsatt har et jerngrep om deler av territoriet. Det har lenge vært konflikt mellom Marokko og den saharawiske frihetsbevegelsen Polisario, noe som har resultert i at over 100 000 saharawiere har flyktet fra Vest Sahara. I over 30 år har saharawiere bodd i flyktningleirer i Algerie og er avhengig av bistand.

I 1992 ble det inngått våpenhvile mellom partene og det ble samtidig lovet å gjennomføre folkeavstemming om området skulle være selvstendig eller være en del av Marokko. FN styrken MINURSO ble opprettet for å overvåke våpenhvilen og sikre at en folkeavstemning skulle gjennomføres, men folkeavstemningen er fortsatt ikke holdt. MINURSO er den eneste operasjonen i FN som ikke har mandat til å rapportere om menneskerettighetsbrudd. NTL UNG krever at norske myndigheter setter større press på Marokko, og er tydelige på støtten til en folkeavstemning i Vest Sahara.

Vest-Sahara er et område som er rik på naturressurser, men den økonomiske aktiviteten er kontrollert av marokkanske myndigheter. Derfor spiller norsk næringsliv en viktig rolle i kampen for selvstendighet og bidrar til å legitimere okkupasjonen ved å drive virksomhet i de okkuperte områdene. NTL UNG mener at norske bedrifter ikke skal drive virksomhet som bidrar til å støtte okkupasjonen.

NTL UNG vil arbeide for:

  • At norske myndigheter legger større press på Marokko for å få gjennomført folkeavstemning om selvstendighet i Vest-Sahara
  • At norske bedrifter trekker seg ut av all aktivitet i de okkuperte områdene.
  • Å øke bevisstheten rundt okkupasjonen av Vest-Sahara
  • At overvåking av menneskerettighetsbrudd skal inngå i MINURSO mandatet.

NTL Ung Konferansen

Sundvollen 6.-8. April 2016