Meklingsresultat i statsoppgjøret

john.jpg

- Dette har vært en svært krevende mekling som var nære på å ende i streik. Til slutt fikk vi et resultat som vi kunne akseptere. Det var avgjørende for oss at det ble en felles tariffavtale for LO Stat, UNIO og YS Stat, sier NTL-leder John Leirvaag.

-Vi gikk inn i året oppgjør med en arbeidsgivermotpart som ville fordele alle pengene lokalt, gjøre store endringer i statens lønns- og forhandlingssystem, og som åpnet opp for ulike tariffavtaler. Derfor er det viktig for oss at mandatet for en partsammensatt arbeidsgruppe som skal se på statens lønnssystem fastslår at de sentrale parter forhandler om den økonomiske rammen og vurderer sentrale og lokale avsetninger. Vi legger likevel ikke skjul på at dette arbeidet kommer til å bli krevende fordi vi har ulike meninger for hva vi ønsker fremover, sier Leirvaag.

Hovedtrekkene i resultatet:

  • Pengene fordeles likt mellom generelle tillegg og lokale forhandlinger. (På grunn av virkningstidspunktene er prosentsatsen høyere på avsetningen til lokale forhandlinger.)
  • Det gis et generelt tillegg på 1,15 % med virkning fra 1. mai 2016. Dette opprettholder likelønnsprofilen fordi generelle tillegg sikrer at alle får lønnsøkning.
  • Det er sentrale avsetninger på 0,1 % til fellesbestemmelser, som blant annet øker kompensasjon for de med beredskapsvakt.
  • Det er avsatt 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2016. Dette gir en total ramme på 2,4 % som tilsvarer frontfagsramma.

Om lokalt oppgjør
- Regjeringen har lagt opp til et kaotisk lokalt oppgjør. Det er uavklart hvordan tvisteløsningene vil fungere ved lokal uenighet. Hvordan skal staten gjennomføre forhandlinger med ulike tariffavtaler for ansatte med like jobber og lik kompetanse? Dette blir kaotisk, ineffektivt og kommer til å ta mye tid lokalt. Her har regjeringen åpenbart skaffet seg en ny tidstyv.

-Vi har gode lokale tillitsvalgte som vi vet vil gjøre en god jobb. De vil likevel møte utfordringer på grunn av statens endringer i lønnssystemet i staten. Hvordan de skal finne gode løsninger der det er uenigheter lokalt er fortsatt et åpent spørsmål, sier Leirvaag.

Om pensjon
I løpet av meklingen ble det også klart at pensjonsspørsmålet stilles i bero. Prosessen ble i realiteten stanset allerede 3. mai da regjeringen slo fast at de ikke ville forhandle på vanlig måte med arbeidstakerorganisasjonene om en endret tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Vi møtte den samme tilnærmingen også nå. Derfor blir det ingen endringer. Ansvaret for å få en prosess i gang ligger hos regjeringen mener Leirvaag.

NTL-medlemmene i staten stemte for meklingsresultatet

-Vi er veldig glad for at så mange deltok i uravstemningen, sa NTL-leder John Leirvaag når resultatet var klart den 21. juni. Nesten 50 prosent av NTL-medlemmene i staten hadde stemt. Det er en økning i deltakelse på 10 prosent fra avstemninga under oppgjøret i 2014. Med 71 prosent som stemte ja og 24 prosent som stemte nei ga uravsteminga et tydelig svar på at medlemmene godkjente meklingsresultatet.

-Dette var første del av oppgjøret, sier Leirvaag. Nå har vi startet forberedelsene til de lokale forhandlingene som skal være gjennomført innen 31. november, og arbeidet med nytt lønnsystem som skal være ferdig i februar neste år.

Ønsker du kommentarer til meklingsresultatet? Kontakt:

John Leirvaag, forbundsleder, m: 91663257

Tove Lise Granli, informasjonsansvarllg, m: 91859230


Last ned LO Stats løpeseddel om resultatet

Last ned Riksmeklerens møtebok for LO Stat (Avventer korrekturlesning.)

SE også vår nettside om lønn og avtaler i staten.