Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i mars

Kurs Sørmarka

Kurs i personal- og lederutvikling, Styrearbeid, Personkonflikter og trakassering, Kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd og Kurs for verneombud har søknadsfrist i mars. Kursene er gratis for NTL-medlemmer, dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.