Fellesskap, makt og medbestemmelse

Konferanse

I dag starter NTL-konferansen 2017 på Sørmarka. Det er er et spennende program der vi får forskere, politikere, tillitsvalgte og andre som skal snakke om; hva vi trenger av tilpasninger, vern og lovgivning i det nye arbeidslivet,  ytringer og varslingsklima ved statlige arbeidsplasser, tillitsreform i offentlig sektor, og arbeidslivspolitikk og valgkamp.

Program:

Onsdag 15. mars

kl. 14.00 – 14.15         Åpning v/ Anita Busch NTL

kl. 14.15 – 14.50         Arbeidsmiljøloven for en ny tid

                                  v/ Jonas Bals

Kl. 15.00 - 18.00         En ”moderne” arbeidsmiljølov? 
                                   Tilpasset det ”nye arbeidslivet” og den Norske Modellen?

 

                                   Hvilke tilpasninger krever det ”nye” arbeidslivet? 

                                    v/Anne Turid Wikdal, arbeidslivsdirektør Spekter  

                                   v/ Lise Olsen, nestleder LO Stat                                            

 

                                    Erfaringer og utfordringer med det ”nye” arbeidslivet

                                   Ellen Dalen NTL Universitet i Oslo

                                   Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralforvaltningen

                                  

                                   Oppsummering av dagen

                                   Ingrid Wergeland forfatter av pamfletten: Forsvar Arbeidsmiljøloven

 

Torsdag 16. mars

Kl. 09.00 – 10.30        Hva er nytt ved det ”nye” arbeidslivet – i et verneperspektiv

                                   v/ Ebba Wergeland – tidligere lege i Arbeidstilsynet og samfunnsdebattant.

 

Kl. 10.45 - 13.00         Ytringsfrihet under press?  

                                   Bjørn Dælin v/Sivilombudsmannen

                                   

                                   Hvordan er varslingsklimaet i Statens virksomheter?

                                   NTL Politiet v/ Carl Marius Michelsen

                                   NTL IMDI v/ Marit Lund Larsen

Kl. 13.00 – 14.00        Lunsj

 

Kl. 14.00 - 14.30         Kulturelt innslag

 

Kl. 14.30 – 17.30        Tillitsreform i offentlig sektor – erfaringer fra Oslo Kommune

                                   v/ Inga Marthe Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosialtjenester i Oslo kommune

                                  

                                   Fornying av offentlig (statlig) sektor – en utarming av distrikts Norge?

                                   Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet

 

                                   Hvorfor ønsker vi en sterk offentlig sektor?

                                   v/ Daniel Suhonen, Den svenske tenketanken Katalys

 

                                    

Fredag 17. mars

Kl. 09.00 – 10.00        Veien til valgseier

                                   v/ Trond Giske, nestleder Arbeiderpartiet

 

Kl. 10.00 – 11.00         Internasjonale politiske strømninger, vil de påvirke valg i Norge?

                                   v/ forfatter og historiker Hans Olav Lahlum                 

 

Kl. 11.00 – 11.20         Pause - utsjekk

 

Kl. 11.20 – 12.00        Hvordan vinne valg?  - Stortingsvalget 2017

                                   v/ Julie Lødrup NTL

 

Kl. 12.00 – 12.30        Oppsummering av konferansen

                                   v/ forbundsleder John Leirvaag

 

Kl. 12.30 – 12.45        Avslutning/Evaluering