Studium i forvaltningspolitikk for tillitsvalgte

Universitetet i Bergen

LO Stat viderefører kurstilbudet Forvaltningspolitikk i samarbeid med Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dette er et tilrettelagt kurstilbud for tillitsvalgte og medlemmer, og administreres av LO Stat. Kurstilbudet består av 3 organisasjonsfaglige kurs på til sammen 60 studiepoeng.

LO Stat inviterer til det første kurset – AORG 607 Forvaltningspolitikk – Medvirkning, styring og autonomi - høstsemesteret 2017. Deltakerne kan etter gjennomført kurs melde seg opp til eksamen ved UiB. Gjennomført kurs og bestått eksamen gir 15 studiepoeng.

Forvaltningspolitikk (15 studiepoeng) består av tre samlinger med forelesninger og gruppeaktiviteter, samt nettbaserte aktiviteter og innleveringsoppgaver mellom samlingene. N.B.: Det kreves mye egeninnsats til lesing og oppgaveskriving.

• 1. samling 14. – 16. august i Bergen
• 2. samling 18. – 20. september på Sørmarka (ved Oslo)
• 3. samling 30.okt. – 1. november på Sørmarka (ved Oslo)
• Eksamen avvikles ved Universitetet i Bergen, dato ikke bestemt (tilreisende må beregne overnatting i Bergen).

Programmer for samlingene publiseres ca 14 dager før hver samling.

Kurset gir rett til permisjon etter Hovedavtalen i:
• Spekter § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)
• Staten § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).

Utgiftene til kurs, reise og opphold for deltakerne blir dekket av LO Stat.

Mer informasjon og søknadsskjema til kurset kan dere finne ved å gå inn på LO Stats nettside www.lostat.no eller kontakt kursleder Mona Fagerheim, tlf 47 27 21 78 / e-post: mona.fagerheim@lostat.no 

Faglig ansvarlig ved UiB er Dag Runar Jacobsen, tlf 55 58 86 09 / e-post: dag.jacobsen@aorg.uib.no

Faglig omtale av kurset:
http://www.uib.no/admorg/37943/aorg607-forvaltningspolitikk

Søknad sendes innen 12. mai 2016 til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Merkes «søknad Forvaltningspolitikk».